ขอนแก่น-แกนนำกลุ่มครูอำเภอหนองเรือยื่นเรื่องคัดค้านพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่


วันที่ 23พค.2564 ที่สำนักงานนายสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้งที่ 7 พรรคพลังประชารัฐ บ้านท่าศาลา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวัฒนา สมหวัง ผอ.รร.ชุมชนหนองเรือ ประธานชมรมผู้บริหารและครูอำเภอหนองเรือ และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 30 คน ร่วมกันยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์  ผ่านไปถึงท่าน รมต.ศึกษาธิการ และรัฐบาล ช่วยผลักดันข้อคัดค้าน ข้อเสนอแนะในการพิจารณาขั้นพิจารณาร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่จะมีผลบังคับใช้ใน ไม่ช้านี้ ซึ่งร่าง พรบ.ฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีสาระที่ผิดเพี้ยนไปจากพรบ.ฉบับเดิมคือ

1.เปลี่ยนชื่อผอ.สถานศึกษาเป็นครูใหญ่หรือหัวหน้าสถานศึกษา

2.ครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถึงจะมีสิทธิสอนนักเรียนได้แต่ฉบับใหม่ให้ครูมีเฉพาะใบรับรองวิชาชีพครู ซึ่งเป็นการลดบทบาทของในประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพชั้นสูงให้เหลือเป็นแค่ใบรับรองก็สอนนักเรียนได้

3.การประเมินวิทยฐานะของครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นการประเมินภายในระยะตั้งแต่5ปีขึ้นไปซึ่งรพบ.ฉบับใหม่ให้มีการประเมินในทุกๆปี
ในพรบ.ฉบับใหม่ที่ผ่านกฤษฎีกาเป็นการแก้ไขที่ทำให้ครูและผู้บริหารขาดขวัญกำลังใจการทำงานเพราะต่อไปถ้ากฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับครูทั่วประเทศจะขาดเงินวิทยฐานะภายใน5ปีเพราะเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลของกฎหมายแล้ว ดังนั้นทางคณะตัวแทนจึงได้ยื่นหนังสือคัดค้านและเสนอแนะผ่านนายสมศักดิ์ คุณเงินในฐานะสส.ฝ่ายรัฐบาลเพื่อประสานไปยังรมต.ศึกษาและคณะรัฐมนตรี หาทางแก้ไขในพรบ.การศึกษาแห่งชาติที่จะเข้ารับการพิจารณาในขั้นพิจารณาด้านสภาต่อไป

ด้านนายสมศักดิ์ คุณเงิน รับปากตัวแทนของผู้บริหารและคณะครูจะช่วยผลักดันให้ร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่จะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้ออกมาให้คุณครูทั่วประเทศได้ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อเด็กและเยาวชนของชาติต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน.

ภัสสะ บุญธรรม.รายงาน.