ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 12 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงแห่จองสิทธิ์ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก

สถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 15 ราย
(แบ่ง เป็น รพ.ร้อยเอ็ด 9 ราย รพ.สนาม 5 ราย และ รพ.พนมไพร 1 ราย) (รักษาหายสะสม 136 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน

ส่วนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้จาก อำเภอโพนทอง จำนวน 6 ราย (ทั้ง 6 ราย เป็นคนในครอบครัวเดียวกันเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ)
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 207 (รายที่ 1 ของวันนี้ เพศหญิง อายุ 44 ปี ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 208 (รายที่ 2 เพศซาย อายุ 49ปี ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 209 รายที่ 3 เพศชาย อายุ 28 ปี ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 210 รายที่ 4 เพศชาย อายุ 8 ปี ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 211 รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 7 ปี ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 212 รายที่ 6 เพศหญิง อายุ 5 ปี ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ
อำเภอจังหาร จำนวน 2 ราย(เดินทางกลับมาจากเขตคลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมผู้ติดเชื้อรายที่ 178)
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 213 รายที่ 7 เพศขาย อายุ 59 ปี เดินทางกลับจาก คลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมกับ รายที่ 198 (ตรวจครั้งที่ 2 )
ผู้ติดเซื้อยืนยันสะสมรายที่ 214 รายที่ 8 เพศหญิง อายุ 51 ปี เดินทางกลับจาก คลองเตยกรุงเทพฯ พร้อมกับ รายที่ 138 (ตรวจครั้งที่ 2 )
อำเภอพนมไพร จำนวน 2 ราย (เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ)
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 215 รายที่ 9 เพศชาย อายุ 18 ปี ทำงานนวดแผนไทย ที่ กรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 216 รายที่ 10 เพขาย อายุ 18 ปี เป็นเพื่อนผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 215 เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ พร้อมกัน
อำเภออาจสามารถ จำนวน 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 217 รายที่ 11 เพศหญิง อายุ 39 ปี สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 196 เป็นการตรวจครั้งที่ 2
อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 1 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 218 รายที่ 12 เพศหญิง อายุ 55 ปี กำลังดำเนินการสอบสวน
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อยืนยันทุกรายรายจะถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU)
ทุกอำเภอ อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และแยกกักตัวเป็น เวลา 14วัน

ขณะที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้เริ่มเปิดให้ฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยในวันนี้ได้มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องโรคและผู้ที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสื่อมวลชน กว่า1,000 คน เข้ารับตรวจคัดกรองและลงทะเบียนที่จุดคัดกรองภาคสนาม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ชั้น 10 อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบ New Normal และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการป่วย ซึ่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่อจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19ได้ตั้งแต่บัดนี้


วินัย วงศ์วีระขันธ์