ศรีสะเกษ เปิดแล้ว! โรงพยาบาลสนาม เตียง-พัดลม-ที่นอน-หมอน-มุ้ง-ไวไฟฟรี รองรับสถานการณ์โควิด-19


เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่อาคารพลศึกษาวีสมหมาย อบจ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนาม อาคารพลศึกษาวีสมหมาย อบจ.ศรีสะเกษ รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
นายวิชิต กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในระลอกนี้ มีการระบาดอย่างรวดเร็วและจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีโรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลราษีไศล และโรงพยาบาลพยุห์ ที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขึ้นที่อาคารพลศึกษาวีสมหมาย ของ อบจ.ศรีสะเกษ ขึ้น
สำหรับ โรงพยาบาลสนาม แห่งนี้ ในเบื้องต้นสามารถรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้จำนวน 50 เตียง ซึ่งการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้มีความปลอดภัยทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการของเสีย การจัดการอากาศ มีบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีการจัดโซนนิ่งต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ภายนอก หรือแพร่ระบาดไปสู่ชุมชน ภายนอกและภายในอนาคต และจะสามารถเพิ่มได้อีก จำนวน 10 เตียง หากยังมีการระบาดอย่างรวดเร็ว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน