ขอนแก่น(ชมคลิป)รถพระราชทานตรวจโควิด-19 เชิงรุก บริการตามโรงแรมศูนย์การค้า ตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก

จังหวัดขอนแก่น นำรถพระราชทานตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่พนักงานโรงแรม ช่างก่อสร้าง และศูนย์การค้า เพื่อเดินหน้าหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก

          วันที่ 12 พ.ค. 64 ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณโรงแรมโฆษะขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อตรวจเชิงรุกเฉพาะกลุ่มพนักงานโรงแรม พนักงานศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะขอนแก่น  ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่

            นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ให้นำมาให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยวันนี้จังหวัดร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น กรมควบคุมโรค จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุกเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3 เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 458 ราย ขณะนี้กำลังทำการรักษา 130 ราย รักษาหายแล้ว 327 ราย เสียชีวิต 1 ราย

         ซึ่งจะเริ่มออกตรวจโดยในวันนี้  ตรวจกลุ่มผู้ค้าในห้างสรรพสินค้าตึกคอม + พนักงานธนาคาร  ณ โรงแรมโฆษะ โดยเทศบาลนครขอนแก่นและชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานเวลา 15.00-18.00 น.ตรวจกลุ่มพนักงานธนาคาร ธกส ธนาคารออมสิน ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตร (ธนาคารขอเลื่อนออกไป)

      วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  เวลา 9.00-12.00 น. ตรวจกลุ่ม พนักงานนวดแผนโบราณ + ผับบาร์ คาราโอเกะ พนักงานร้านค้าอาหาร   พนักงานส่งอาหาร grab / food panda /line man กลุ่มแรงงานก่อสร้างตึกมิตรผล  ณ โรงแรมโฆษะ โดยเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้ประสานงานกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

          เวลา 9.00-12.00 น. ตรวจกลุ่มพนักงานเก็บขยะ /เทศกิจ ณ ที่พักขยะโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

         เวลา 9.00-12.00น. ตรวจกลุ่มผู้ประกอบการ fitness เช่น Trainer / Member fitness และกลุ่มพนักงานรถขับรถโดยสาร พนักงานประจำรถ  กลุ่มคนขับรถรับจ้าง ที่ บขส 3 ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น  โดยเทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

        เวลา 9.00-12.00 น.ตรวจกลุ่มเจ้าหน้าที่ปกครองที่ออกตรวจบูรณาการปราบปราม       ยาเสพติด /กลุ่มพนักงานโรงแรม  ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

   โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่จะทำการเก็บตัวอย่างวันละ 200-300 คน   กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการเก็บตัวอย่างด้วยความสมัครใจ   และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และไม่รับตรวจบุคคลทั่วไป.