ขอนแก่น – ผบ.ร.8 นำนโยบายกองทัพบกเดลิเวอรี่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย “หนึ่งกล่องต่อหนึ่งครอบครัว”

ผบ.ร.8 นำนโยบายกองทัพบกเดลิเวอรี่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย “หนึ่งกล่องต่อหนึ่งครอบครัว”ให้ประชาชน แบบ“Delivery mask” ช่วงโควิด -19 (ระลอก 3) ให้หน่วยขึ้นตรงกระจายออกมอบให้ประชาชนทันที
ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ได้นำนโยบายกองทัพบกเดลิเวอรี่หน้ากากอนามัยให้ประชาชนถึงบ้าน “หนึ่งกล่องต่อหนึ่งครอบครัว” ลดภาระ เสริมการป้องกันตนเอง เป็นมาตรการหนึ่งที่ได้ผลชัดเจนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในขณะนี้คือการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งกลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีนโยบาย ให้หน่วยทหารรณรงค์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองพร้อมนำ เจลแอลกอฮอล์พระราชทานและหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง และจากความห่วงใยของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่เห็นว่าประชาชนบางส่วนอาจได้รับหน้ากากอนามัยหรือจัดหาด้วยตนเองไม่เพียงพออีกทั้งปัจจุบันความจำเป็นในการใช้หน้ากากอนามัยประจำวันยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมการป้องกันตนเองและช่วยลดภาระของประชาชน ผบ.ทบ.ได้มอบให้หน่วยทหาร นำหน้ากากอนามัย “หนึ่งกล่องต่อหนึ่งครอบครัว”กระจายออกมอบให้ประชาชนตามที่พักอาศัย ร้านค้า แหล่งชุมชน แบบ“Delivery mask “ให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด โดยจะดำเนินการตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ (ขอบพระคุณ Army Spoke Team)
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พันโท อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 2) ได้สนองตอบนโยบาย ผบ.ร.8 และกองทัพบกทันทีได้จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพลทุกนาย และส่วนหนึ่งมอบให้ชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 211 ลงพื้นที่ชุมชนรอบค่ายมหาศักดิพลเสพ บ.ป่ากล้วย หมู่ 6 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เน้นย้ำ ให้ประชาชนตระหนักรู้ ในสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบันในการดำเนินกิจกรรมในนั้นยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8 พัน.2
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร