ขอนแก่น(ชมคลิป)นายอำเภอเมืองพร้อมสาธารณสุข ตรวจคัดกรองประชาชนตลาดคำไฮ

นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลุยตรวจมาตรการคัดกรองประชาชนเดินตลาดคำไฮ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 พบประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะที่จังหวัดขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงทุกวัน

       นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมือง ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลุยตรวจตลาดคำไฮ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น ตามแผนการดำเนินงานของอำเภอในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้าตลาด มี อสม.ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้ออาหาร ที่ตลาดคำไฮ มีการวัดไข้ ให้ล้างมือ และคอยประกาศแจ้งเตือนให้เดินห่างกันและหากใครไม่สวมหน้ากากอนามัย ก็จะห้ามเข้าตลาดโดยเด็ดขาด ภายในตลาดมีการกั้นทางเดินสวนกันเพื่อความเป็นระเบียบและไม่มห้เบียดเสียดกันเกินไป

          นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า  การลงมาตรวจดูมาตรการการควบคุมโรคของทางตลาดคำไฮ เป็นแผนของอำเภอเมือง ที่ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลาดคำไฮ เป็นจุดที่ 4 ที่มีการลงตรวจ  เพราะถือเป็นพื้นที่อันตราย เป็นชุมชนหนาแน่น มีผู้คนสัญจรไปมาทำมาค้าขายกันมากมาย ในส่วนของภาคกลางคืนก็มีการดูแลสถานบันเทิงต่างๆ ไม่พบว่ามีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเกินเวลา  ส่วนห้างสรรพสินค้าสถานประกอบการต่างๆ ก็ทำตามกติกาเป็นอย่างดี ส่วนขณะนี้ยังคงห่วงร้านค้าชุมชนหรือตลาดนัดชุมชนต่างๆ ว่าการ์ดจะตกจึงได้ให้หน่วยงานทางการแพทย์เข้ามาแนะนำ ในเรื่องที่ควรจะปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการตรวจในตลาดวันนี้พบว่าทุกคนให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยและมีจุดคัดกรองทุกประตูก่อนเข้าตลาด ซึ่งหากพบว่าไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยจะทำการตักเตือนก่อนหลังจากนั้นก็จะทำตามกฏหมาย นอกจากนี้ยังกำชับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเรื่องของความสะอาดเพราะที่นี่เป็นตลาดของสด โดยได้แนะนำให้พ่อค้าแม่ค้ารักษาความสะอาดโดยการสวมถุงมือ และให้ทำแผ่นพลาสติกกั้นของร้าน

         ขณะที่ ตลาดคำไฮ แห่งนี้ จะเปิดขายอาหารทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึง 20.00 น. มีอาหารพื้นบ้านที่หลากหลาย เป็นที่ชื่นชอบของคนอีสาน ซึ่งลูกค้าประจำส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง ก็จะตั้งใจมาเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดแห่งนี้ ไปปรุงเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านอีสาน แต่ละวันจะมีประชาชนมาซื้อของที่ตลาดไม่ต่ำกว่า 1 พันคน ทำให้นายอำเภอพร้อมด้วยสาธารณสุขต้องลงมาตรวจกูมาตรการคัดกรอง ซึ่งหากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม ก็อาจจะพิจารณาปิดตลาด ซึ่งกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าอีกหลายร้อยคน.