ขอนแก่น(ชมคลิป)อบต.บ้านขามแจกแมช เฟรชชิล น้ำยาล้างมือให้ผู้นำทุกหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 7 พ.ค. 64  พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านขาม บ้านเหล่าใหญ่ เจ้าหน้าที่ อสม. เปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโควิด19 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม โดยมีการมอบหน้ากากอนามัย , เจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ยังมีการออกรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการป้องกันโรคโควิด19 พร้อมก้บประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ซึ่งหลาย ๆ คนยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจลงชื่อเพื่อทำการฉีดวัคซีน จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกด้วย
https://youtu.be/zrCDoRHBc1A