มุกดาหาร (ชมคลิป) กอ.รมน. ร่วมกับ ป่าไม้ ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน


มุกดาหาร – กอ.รมน. ร่วมกับ ป่าไม้ ตรวจสอบการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน ในเขตพื้นที่อำเภอดงหลวง
วันที่ 5 พ.ค. 64 พ.อ.วิระ สอนถม รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานบูรณาการกำลังกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 234 จ.มุกดาหาร เข้าตรวจสอบการบุกรุกและตัดไม้ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูพาน ท้องที่บ้านหนองคอง หมู่ที่ 8 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ภายหลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าพื้นที่ทำการตรวจสอบพบมีการบุกรุกและตัดไม้ จำนวน 4 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 พบพื้นที่บุกรุก ปลูกมันสำปะหลัง เนื้อที่ 13-2-83 ไร่ แปลงที่ 2 พบพื้นที่บุกรุก ปลูกมันสำปะหลัง เนื้อที่ 13-1-30 ไร่ แปลงที่ 3 พบพื้นที่บุกรุก ปลูกมันสำปะหลัง เนื้อที่ 16-3-50 ไร่ แปลงที่ 4 พบพื้นที่บุกรุก มีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวลักษณะอำพราง มีการบุกรุกเนื้อที่ 4-0-50 ไร่
ซึ่งจากการตรวจสอบ ทั้ง 4 แปลง เป็นการบุกรุกหลังปี พ.ศ. 2557 เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบมีการตัดไม้ เต็ง รัง แดง มะม่วงป่า กระจัดกระจายอยู่ระหว่างแปลงตรวจสอบที่ 1 และ 3 จำนวนหลายต้น บางต้นมีการแปรรูป บางต้นมีการตัดทอนเป็นท่อนไม้แปรรูป ได้มีการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วบางส่วนและพบสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวในแปลงที่ 4 เป็นไม้แปรรูปชนิดเดียวกันที่ตัดมาจากพื้นที่บุกรุก ทั้งนี้ หน่วยป้องกันกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) รับจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร