สภ.วารินชำราบ จัดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านทุ่งนาคำ ต.บุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชัย บูระณะ นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ โดยมี พ.ต.อ.วรการ ป้องกัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ พร้อมตัวแทนในชุมชน นำเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้มอบหมายให้ สภ.วารินชำราบ ดำเนินงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ดำเนินงาน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยชุมนุมเป็นศูนย์กลาง และทุกคนในชุมนุมมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สำหรับการดำเนินโครงการ มีระยะเวลา 3 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการ ค้นหาผู้เสพในหมู่บ้าน 100% ตั้งกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกลั่นกรองและรับรองบุคคล นำผู้เสพเข้าบำบัด ตามกระบวนการชุมชนบำบัด และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งระหว่างดำเนินการ จะมีกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีให้ชุมชนเข้มแข็ง และเมื่อสิ้นสุดโครงการจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับชุมชน