มุกดาหาร(ชมคลิป)ตัวแทนพนักงาน ลูกจ้างกระทรวงสาสุขยื่นหนังสือถึงนายกฯเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ


ตัวแทนพนักงาน ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ เพื่อให้มีสวัสดิการ ความมั่นคงเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงในการทำงาน
01 05 64 นายพัฒนากร สมคะเณย์ ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข บ้านเลขที่ 18 หมู่ 2 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เรื่องขอให้พนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ขอรับค่าจ้างเงินเดือน ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณโดยตรงจากกระทรวงการคลัง ไม่ใช่เงินบำรุงของโรงพยาบาลหรือของหน่วยงานต้นสังกัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในปีที่ผ่านมา ทางรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด อย่างเข้มข้น กระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานสาธารณสุขและ ลูกจ้าง ในหน่วยงานถูกกำหนดให้มีบทบาทหน้าที่ควบคุมป้องกัน และรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีที่ต่อเนื่อง จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยล้า มีความเสี่ยงในการทำงานที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งได้รับการติดเชื้อจากโรคโควิด ต้องกักตัวเข้าสู่ขบวนการการรักษามีผลกระทบกับครอบครัวผู้ใกล้ชิดต้องถูกกักตัวตามมารตการที่รัฐบาลกำหนด
ทางรัฐบาลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างสายวิชาชีพและสหวิชาชีพ เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ เพื่อให้มีสวัสดิการ ความมั่นคงเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน จำนวน 45,984 คน นับเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ แต่รัฐบาลคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กลับไม่ได้มองเห็นใส่ใจให้ความสำคัญพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างอีกกลุ่มหนึ่ง คือพนักงานและลูกจ้างฯ สายสนับสนุนบริการ เช่น พนักงานขับรถยนต์ฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วย พนักงานเปล พนักงานห้องบัตร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานห้องปฎิบัติการตรวจเลือด ต้องทำงานปฎิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าตัวจริง ต้องเผชิญกับผู้ป่วยกับโรคก่อนในการคัดกรองดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ทั้งสนับสนุนช่วยแพทย์ พยาบาล ในช่วงการรักษา จึงทำให้มีความเสี่ยงโอกาสติดเชื้อโรคได้มากว่าบุคลากรอื่น ๆ พนักงาน ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ทำงานหนักในหน้าที่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยล้าแม้จะทำงานสู้กับเชื้อโรค เพื่อปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายก็ตาม
ด้านนายพัฒนากร สมคะเณย์ ตัวแทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการแพร่ระบาดของรอบที่แล้วรอบ 2 จนถึงรอบที่ 3 ที่ให้บรรจุเป็นข้าราชการกว่า 40,000 อัตรา ในส่วนของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวง ไม่ได้รับการเหลียวแล แม้แต่จะให้ 5 % 10 % ก็ยังไม่ได้ ในส่วนนี้ก็ขอเรียกร้องถึงรัฐบาลว่าให้ดูแลลูกจ้าง ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่า ลูกจ้างเขาจะอยู่ได้อย่างไรในยุคโควิด ทั้งที่หน้าที่ทำงานทุกอย่างเหมือนกันกับแพทย์ พยาบาลทุกคน ไม่ด้อยไปกว่ากัน ความเสี่ยงเท่ากัน บางครั้งความเสี่ยงมากกว่า เพราะว่าได้คลุกคลี ทั้งอุปกรณ์การแพทย์ เสื้อผ้า ทุกอย่าง ก็เลยมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยในส่วนนี้ว่าจะช่วยลูกจ้าง ในส่วนนี้ได้อย่างไรในยุคโควิด อรอบที่ 3 แล้ว ซึ่งระบาดหนักกส่ารอบที่ผ่านมา นายพัฒนากร กล่าว


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร