กาฬสินธุ์(ชมคลิป)สี่ทหารเสือเคาะประตูบ้านแนะป้องกันโควิด พบผู้ป่วยเพิ่ม 6 รายสะสม 67 ราย


สี่ทหารเสือบ้านมหาไชย ตำบลมหาชัย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับครัวเรือนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ที่กักตัวที่บ้าน 14 วัน พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่แมสก์ ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย สะสม 67 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 13 ราย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นางศิริพร จรศรชัย ผู้ใหญ่บ้านบ้านมหาไชย หมู่ที่ 3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาไชย และ อสม.บ้านมหาไชย นำข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของอื่น ๆ ที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ อสม. ผู้นำชุมชน นำไปมอบให้กับครัวเรือนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ จำนวน 8 ครัวเรือน และผู้ที่กักตัวที่บ้าน 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 จำนวน 2 ครัวเรือน รวม 10 ครัวเรือน เพื่อแบ่งปันน้ำใจและความห่วงใยให้กัน ไม่ทิ้งกัน แม้อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19
นอกจากนี้ทีม 4 ทหารเสือ ออกเคาะประตูบ้าน ตามนโยบาย “หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้าน ต้องปลอดภัย และเชิญคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ” โดยแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันโควิด 19 ให้ทุกคนสวมใส่แมสก์ หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยทุกคน รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 พร้อมทั้งคัดกรองประชาชนที่อยู่บ้าน ทั้งหมด 123 ครัวเรือน ซึ่งทุกคนปกติ
ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ล่าสุด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ จากการรายงานของศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย ผู้ป่วยเดิม 61 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 67 ราย หายป่วยวันนี้ 1 ราย รวมหายป่วยสะสม กลับบ้านแล้ว 13 ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ ประกอบด้วย รายที่ 62 – 67 โดยผู้ป่วยรายที่ 62 เป็นเพศหญิง ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด ไม่มีอาการป่วย รายที่ 63 เพศชาย อายุ 2 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 16 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด รายที่ 64 เพศหญิง อายุ 18 ปี รายที่ 65 เพศชาย อายุ 19 ปี เป็นนักศึกษา ทั้ง 2 คน อาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอยางตลาด รายที่ 66 เพศหญิง อายุ 19 ปี ขณะป่วยอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด โดยผู้ป่วยรายที่ 62 – 65 มีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันจังหวัดสมุทรปราการ และรายที่ 67 เป็นเพศหญิง อายุ 74 ปี ขณะป่วยอาศัยอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ มีประวัติเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง กับผู้ป่วยรายเดิมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้อยู่ในการเฝ้าระวังของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ของอำเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้กักกันตนเองอยู่ที่บ้านเพื่อรอการตรวจสอบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนโรค และดำเนินการตรวจสอบแก่ผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยทุกราย เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อย่างไรก็ตามในห้วงเวลานี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ไม่เข้าไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะหรือหมอชนะ