เลย(ชมคลิป)นพค.23 เลยรับบริจาคลังกระดาษส่งทำเตียงกระดาษโรงพยาบาลสนาม


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 เม.ย.64 ที่ลานกิจกรรมห้างโลตัส สาขา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย พอ.ภานุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 บ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย มอบหมายให้ พอ.ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รองผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 23
จัดกิจกรรมรับกล่องและลังกระดาษนำไปไชเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ
พอ.ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รองผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่า ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 เตียงสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ทางหน่วยจึงประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลหน่วย และร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความต้องการร่วมกิจกรรม บริจาคกล่อง และลังกระดาษ ที่ไม่ใช้แล้วให้นำมาบริจาคได้ที่หน่วย โดยหน่วยจะเป็นสื่อกลางในการรวบรวม และนำไป ร่วมกับ ห้างโลตัสซุปเปอร์มาร์เก็ด สาชาอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อนำไปส่งต่อให้กับ เอสซีจีพี (SCGP) ไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ กระจายให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยโควิด – 19 และเป็นการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และลดโลก ร้อนไปในตัวรวมทั้งลดปริมาณขยะลงด้วย
ด้านคุณฉันทาน สุขาว ผู้อำนวย ห้างโลตัส สาขาเลย กล่าวว่า ขอเชิญชาวทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศล ร่วมกันบริจาคลังกระดาษ ที่ใช้แล้ว นำมามอบให้กับห้างโลตัสทุกสาขา ทั้งขนาดเล็กทั่วไปในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง ทางเราจะเป็นสื่อกลางรวบรวมส่งสำนักใหญ่ที่กรุงเทพฯรวบรวมส่งต่อไปให้กับ เอสซีจีพี (SCGP) นำไปแปรรูปเป็นเตียงกระดาษส่งให้กับโรคพยาบาลสนามทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนต่อไป


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย