ขอนแก่น(ชมคลิป)ตำรวจภูธรภาค4มอบกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ให้ตำรวจในสังกัด

ตำรวจภูธรภาค 4 มอบกรมธรรม์ป้องกันโควิด-19 ตรวจพบเชื้อจ่ายทันที 2 แสนบาท ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด 5,522 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

         วันที่ 26 เม.ย 64 ที่ห้องประชุมควรเดชะคุปต์ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นตัวแทนรับมอบกรมธรรม์ประกันโควิดจากกลุ่ม บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด เพื่อมอบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4  จำนวน 5,522 กรมธรรม์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยขึ้น อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการระบาดในรอบที่ 3 ทำให้มีข้าราชการตำรวจและครอบครัวติดเชื้อ และอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องถูกกักตัว เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในภาพรวม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการติดเชื้อเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมผู้ต้องหาที่เกิดขึ้น โดยไม่แสดงอาการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานดำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 4 ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงอันตรายของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ตำรวจภูธรภาค 4 จึงได้จัดหาสวัสดิการในการดูแลตนเอง ป้องกัน ความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ของข้าราชการตำรวจ โดยการประสานขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด สนับสนุนกรมธรรม์ประกันโดวิด ให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3,363 คน และตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,159 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,522 คน จำนวน 5,522 กรมธรรม์ กรมธรรม์ละ 1,017 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,615,874 บาท โดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะคุ้มครองทันที กรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 จำนวน 200,000 บาท และคุ้มครองอุบัติเหตุอีก จำนวน 200,000 บาท

           ด้าน พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบที่ 3  มีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ติดเชื้อโควิดแล้ว จำนวน 12 ราย จึงได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี ให้ปฎิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ข้าราชการ work from home ไม่ให้กระทบกับงานบริการประชาชน งดการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งเฝ้าระวังป้องกันตนเองทั้งในที่ทำงาน และคนในครอบครัว ขณะนี้ในภาพรวมแล้วการปฏิบัติงานถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน และกรมธรรม์โควิด-19 ที่ได้มอบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นขวัญกำลังใจที่ดีสำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงาน.