หลังชนฝา!! รพ.ศรีสะเกษ เร่งขยายเตียงเพิ่มรองรับสถานการณ์แพร่ระบาด ขณะที่ฮอทพิเทล ใกล้เต็ม เตรียมเปิด รพ.สนามอีกแห่ง


เมื่อวันที่ 21 เม.ย. พญ.แคทริยา เทนสิทธิ์ รอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด จำนวน 69 ราย ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ศรีสะเกษ มีทั้งหมด จำนวน 38 ราย ส่วนที่เหลือพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.กันทรลักษ์ และ รพ.ราษีไศล ซึ่ง รพ.ศรีสะเกษ มีผู้ป่วยอาการหนัก 1 คน และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 1 คน ผู้ป่วยอาการไม่หนัก 36 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีอาการปอดอักเสบ จำนวน 11 คน ที่ต้องได้รับยาแก้ปอดอักเสบ ปัจจุบัน รพ.ศรีสะเกษ มีเตียงรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ จำนวน 39 เตียง และเตรียมขยายเตียงเพิ่มอีก จำนวน 12 เตียง รวมเป็น 51 เตียง ส่วนเตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ มีเตียงรองรับอยู่ทั้งหมด 10 เตียง แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และในหลายๆจังหวัดของประเทศ คนไข้เริ่มได้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว ทาง รพ.ศรีสะเกษ จึงมีการวางแผนที่จะเพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤติเป็น 16 เตียง ในอนาคต เพื่อรองรับสถานการณ์
ส่วนฮอทพิเทล ที่โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร ภายใน มรภ.ศรีสะเกษ ขณะนี้ได้เปิดให้บริการบริเวณชั้น 5 และ ชั้น 6 ชั้นละ 15 ห้อง ห้องละ 2 เตียง รวม 60 เตียง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าพักแล้ว จำนวน 11 คน 11 เตียง โดยในวันนี้ทาง รพ.ศรีสะเกษ จะได้ส่งตัวเข้าพักที่ฮอทพิเทล อีกจำนวน 1 คน และทาง รพ.กันทรลักษ์ จะส่งตัวผู้ป่วยเข้าพักที่ฮอทพิเทล อีกจำนวน 5 คน รวมจะมีผู้ป่วยที่ย้ายเข้าพักที่ฮอทพิเทล ในวันนี้ ทั้งหมด 17 คน 17 เตียง
ส่วนทางด้านทีมบุคลากรทั้งหมด ตอนนี้ได้ลดบริการจุดอื่นๆลง ทั้งห้องผ่าตัด ตึกผู้ป่วยนอกที่ไม่ฉุกเฉิน และนำบุคลากรมาที่ หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ อุปกรณ์ต่างๆตอนนี้ เครื่องช่วยหายใจของทาง รพ.ศรีสะเกษ ที่มีอยู่ประมาณ 100 เครื่อง ก็ยังถือว่าเพียงพอ แต่ถ้ามีการระบาดหนักๆ เราก็จะมีการเร่งดำเนินการจัดซื้อเพิ่มอีกประมาณ 20 ตัว ส่วนยาที่ให้ผู้ป่วยขณะนี้มีทั้งหมดที่คงเหลือประมาณ 350 เม็ด ก็จะเพียงพออยู่ประมาณ 2-3 วัน ถ้าไม่พอก็จะดำเนินการขอที่เขตเพิ่ม จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในขั้นหลังชนฝา และต้องมีการวางแผนที่จะเพิ่มการรองรับเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าจากช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ อัตราการเพิ่มของผู้ป่วยเยอะขึ้นเร็วมาก จึงจะมีการเตรียมแผนรองรับ นอกจากฮอทพิเทล แล้ว ก็อาจจะต้องเตรียมแผนเปิดโรงพยาบาลสนาม ไว้รองรับด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน