ขอนแก่น-พิเชฏฐ์ ประธานหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น นำสมาชิกหมู่บ้านร่วมทำบุญผ้าป่า เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

วันที่ 15 เมษายน 2564 นายพิเขฎฐ์ ศรีมูลผา ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชา หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านเมืองประชา ได้แก่ นายสวัสดิ์ – ทันตแพทย์หญิงณัฐกฤตา ผลอ้อ และ ดร.ไพฑูรย์ – นางวิไลลักษณ์ พรหมเทศ รับเงินบริจาคจากสมาชิกและคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชา ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไปทอดถวายผ้าป่าที่วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูกมลกิตติสาร (กอง กมโล) เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม รับการถวายอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างทานบารมีและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข นอกจากนี้ นายพิเขฎฐ์ ศรีมูลผา และคณะ ยังได้ไปทอดถวายผ้าป่าที่วัดป่าเทพนิมิต บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย

นายพิเขฎฐ์ ศรีมูลผา ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชา กล่าวว่า ในวาระดิถีปีใหม่ไทยปี 2564 นี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงคุณงามความดีทั้งปวงที่ทุกท่านได้ทำลงไป ดลบันดาลประธานพรให้ท่านพร้อมครอบครัว พบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอด ปี 2564 และตลอดไป.