ขอนแก่น(ชมคลิป)โควิดยังลามต่อเนื่องคลัสเตอร์สถานบันเทิงและผู้สัมผัสใกล้ชิดวันนี้ 18 ราย สะสม 95 ราย

ขอนแก่นขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ มีประวัติเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงและสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

 วันที่ 14 เมษายน 2564 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เผยล่าสุดว่า ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยง และผู้ที่มี ประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรค (SRRT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สอบสวนโรคและรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 18 ราย

รายที่ 78 หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ ภูมิลำเนา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีอาการไอแห้งๆ มีประวัติเลี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID ที่ กรุงเทพ

รายที่ 79 หญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนาอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อาการมีเสมหะ มีประวัติเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID จากการรับประทานอาหารร่วมกัน ที่กรุงเทพ

รายที่ 80 หญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง เดินทางจากพื้นเสี่ยง กรุงเทพมหานคร

รายที่ 81 ชายไทย อายุ 20 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ภูมิลำเนา อำเภอเมืองขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID ที่ กรุงเทพ

รายที่ 82 หญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ที่ กทม. ภูมิลำเนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ประวัติเสี่ยง สัมผัสเคสยืนยันในที่ทำงาน

รายที่ 83 หญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาการไอเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก เสมหะ ประวัติเสี่ยง ไปเที่ยวผับ Dirty bar ที่ทองหล่อ

รายที่ 84 เพศชาย อายุ 23 ปี อาชีพ ช่างแต่งหน้า ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาการ ไอ ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น)

รายที่ 85 เพศชาย อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ภูมิลำเนา อำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น) ที่ผับหน้า Big C ขอนแก่น

รายที่ 86 เพศชาย อายุ 24 ปี อาชีพ Youtuber ภูมิลำเนา ศรีสะเกษ มีอาการไอเจ็บคอ ประวัติเสี่ยง มีอาชีพ เป็นนักแสดง เดินทางไปแสดงตามผับ สถานบันเทิง

รายที่ 87 เพศชาย อายุ 33 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร ไม่มีอาการ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63

รายที่ 88 เพศ หญิง อายุ 45  ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา อำเภอเมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 87

รายที่ 89 เพศหญิง อายุ 21 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63

รายที่ 90 เพศชาย อายุ 35 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 63

รายที่ 91 เพศชาย อายุ 53 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 60

รายที่ 92 เพศหญิงอายุ 37 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการมีประวัติเสี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง

รายที่ 93 เพศชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 94 เพศชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 74

รายที่ 95 เพศหญิง อายุ 29 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีอาการประวัติเสี่ยงคือไปร้านคาราโอเกะ

  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและสอบสวนโรคเชิงลึกทั้งหมดแล้ว จังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 – 13 เมษายน 2564 จำนวน 95 ราย และระลอกใหม่ครั้งนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้สั่งการพื้นที่เตรียมความพร้อมยาเวชภัณฑ์ เปิด Cohort ward และเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามต่อไป