นครพนม-ผลตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ‘นครพนม’ พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพิ่ม 4 ราย

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และนายพรต ภูภักดิ์ปลัดจังหวัดนครพนม แถลงข่าวกรณีจังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 4 ราย โดยรายที่ 3 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 30 ปี อาชีพแม่บ้าน ภูมิลำเนาตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มาขอรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ จุดคัดกรองการเกณฑ์ทหาร อำเภอปลาปาก ด้วยวิธี RT PCR ผลเป็นบวก (Positive) พบเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ทั้งนี้ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย (ในจังหวัด) ทุกรายกักตัวรอตรวจยืนยัน

สำหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายนี้ วันที่ 1 เมษายน 2564 รับประทานอาหารที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 เข้ารับการอบรมที่อาคารพหลโยธิน เพลส มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อน อีก 4 คน ที่ร้านอาหารทะเล เวลา 21.00 น. ไปรับประทานอาหารกับเพื่อน 3 คน ที่ร้านอาหารย่านรามอินทรา วันที่ 5 เมษายน 2564 ไปสนามกอล์ฟในกรุงเทพฯ ไปรับประทานอาหารกับเพื่อน 3 คน ที่ร้านอาหารย่านรามอินทรา วันที่ 6 เมษายน 2564 ไปรับประทานอาหารเซ็นทรัลลาดพร้าว ไปงานวันเกิดที่สนามกอล์ฟในกรุงเทพฯ มีผู้ร่วมงานประมาณ 30-40 คน

วันที่ 7 เมษายน 2564 อยู่บ้านที่กรุงเทพฯ เริ่มมีอาการระคายคอ วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 18.00 น. ไปซื้อของที่ห้างแพลตตินั่มแฟชั่นมอลล์ และเดินทางกลับนครพนมด้วยรถยนต์ส่วนตัว (ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย) ผู้ร่วมเดินทาง 3 คน โดยระหว่างทางแวะพักรถที่ปั้มน้ำมันจังหวัดนครราชสีมา และที่จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เดินทางถึงบ้านพักที่นครพนม เริ่มมีอาการปวดหัว ครั่นเนื้อ ครั่นตัว เดินทางมาขอรับการตรวจ Rapid Test ที่โรงพยาบาลนครพนม แต่คิวเต็มจึงเดินทางกลับไปพักที่บ้าน วันที่ 10 เมษายน 2564 พักอยู่ที่บ้าน วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลปลาปาก แต่ไม่ได้ตรวจเนื่องจากคิวยาวจึงเดินทางไปขอรับการตรวจ ณ จุดคัดกรองการเกณฑ์ทหาร อ.ปลาปาก กลับมาพักที่บ้าน กักตัวคนเดียว วันที่ 12 เมษายน 2564 พักอยู่ที่บ้าน ทราบผลการตรวจว่าพบเชื้อ สสจ.แจ้ง 1669 รับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม ทั้งนี้ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย (ในจังหวัด) ทุกรายกักตัวรอตรวจยืนยัน

ในส่วนของผู้ติดเชื้อยืนยัน 3 รายล่าสุด จากการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีก 3 ราย ทั้ง 3 ราย อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4 เพศหญิง อายุ 25 ปี อาชีพเกษตรกร ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 5 เพศหญิง อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6 เป็นนักเรียนเพศหญิง อายุ 5 ปี ทั้ง 3 ราย รับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าอุเทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้พิจารณากำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดนครพนม โดยกำหนดพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด ประกอบด้วย 1) กรุงเทพมหานคร 2) นนทบุรี 3) สมุทรปราการ 4) ปทุมธานี 5) นครปฐม 6) สมุทรสาคร 7) เชียงใหม่ 8) จังหวัดชลบุรี และ 9) จังหวัดสระแก้ว ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัดดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ คือ ต้องถูกกักตัว 14 วัน กรณีไม่กักตัว ต้องมีผลตรวจเป็นลบ (ภายใน 72 ชั่วโมง) โดยจะเป็นผลตรวจที่นำมาจากต้นทางหรือมารับการตรวจในพื้นที่จังหวัดนครพนมก็ได้ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทราบผลการตรวจ ค่าใช้จ่าย 500 บาท) รวมทั้งต้องบันทึกข้อมูลผ่าน App.NPM-COVID-19 และไทยชนะ พร้อมรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำคัญที่สุดต้องปฏิบัติตามมาตรการ : DMHTTA คือ อยู่ห่างไว้ (Distancing) ใส่แมสก์กัน (Mask Wearing) หมั่นล้างมือ (Hand Washing) ตรวจให้ไว (Testing) ใช้ Application ไทยชนะ (Thaichana)

“ชาวนครพนมร่วมใจ…สู้ภัยโควิด-19”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนครพนม
โทร.08 2849 8155 และ 06 1019 2999
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม