นครพนม-พบผู้ป่วยยืนยัน Covid-19 รายที่ 2 มาจาก กทม. กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพิ่มพื้นที่เสี่ยงอีก 3 จังหวัด

วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 11.20 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 36/2564 กล่าวว่า จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 2 เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 21 ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน ที่กรุงเทพมหานคร ภูมิลำเนาตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม โดยผู้ป่วยรายนี้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาขอตรวจ Rapid Test ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ผลเป็นบวก (Positive) พบเชื้อ COVID-19 และส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT PCR ผลพบเชื้อ Covid-19

สำหรับประวัติการเดินทางของผู้ป่วยยืนยันรายนี้ วันที่ 3 – 6 เมษายน 2564 ทำงานและกลับหอพัก วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. – 17.45 น. ไปตลาดจตุจักร 2 มีนบุรี และเดินทางกลับหอพัก วันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ทำงานและกลับหอพัก วันที่ 10 เมษายน 2564 มีการอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก และเวลา 16.30 น. ขึ้นรถ Taxi ไปหาลุงกับป้าที่เขตห้วยขวาง โดยรับประทานอาหารร่วมกัน 5-6 คน จากนั้นเวลา 18.00 น. เดินทางกลับนครพนม ด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีผู้ร่วมโดยสาร 3 คน (ลุง ป้า พี่ชาย) โดยส่งพี่ชายที่จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางถึงอำเภอธาตุพนม เวลา 11.00 น. รับการตรวจ Rapid Test ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ผลเป็นบวก (Positive) พบเชื้อ COVID-19 ส่งเข้าห้องแยกโรค พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจ RT PCR โรงพยาบาลนครพนม ยืนยันเวลา 21.00 น. ว่าผลตรวจพบเชื้อ Covid-19 ทั้งนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย อยู่ในพื้นที่นครพนม 2 ราย ต่างจังหวัด 1 ราย ทุกรายกักตัวรอตรวจยืนยัน

ในส่วนของผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 36/2564 ในวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดนครพนม โดยกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมจากเดิม 6 จังหวัด เพิ่มอีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย 1) กรุงเทพมหานคร 2) นนทบุรี 3) สมุทรปราการ 4) ปทุมธานี 5) นครปฐม 6) สมุทรสาคร 7) เชียงใหม่ 8) จังหวัดชลบุรี และ 9) จังหวัดสระแก้ว รวมเป็น 9 จังหวัด ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ คือ ต้องถูกกักตัว 14 วัน กรณีไม่กักตัว ต้องมีผลตรวจเป็นลบ (ภายใน 72 ชั่วโมง) โดยจะเป็นผลตรวจที่นำมาจากต้นทางหรือมารับการตรวจในพื้นที่จังหวัดนครพนมก็ได้ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทราบผลการตรวจ ค่าใช้จ่าย 500 บาท) รวมทั้งต้องบันทึกข้อมูลผ่าน App.NPM-COVID-19 และไทยชนะ พร้อมรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำคัญที่สุดต้องปฏิบัติตามมาตรการ : DMHTT คือ อยู่ห่างไว้ (Distancing) ใส่แมสก์กัน (Mask Wearing) หมั่นล้างมือ (Hand Washing) ตรวจให้ไว (Testing) ใช้ Application ไทยชนะ (Thai Chang) “ชาวนครพนมร่วมใจ…สู้ภัยโควิด-19” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนครพนม โทร.08 2849 8155 และ 06 1019 2999
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม