ขอนแก่น-อบต.บ้านขาม เปิดจุดให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางเข้ามากราบนมัสการองค์พระธาตุขามแก่น

ที่จุดสกัดหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง อปพร.,อส.จร.,อสม.,ชรบ., เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสภ.น้ำพอง ประจำป้อมยามบ้านขาม เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านขาม และอปพร.บ้านขาม ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกด้านการบริการให้กับพี่น้องประชาชน และจุดคัดกรองโควิด19 ให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางอำเภอเมืองผ่าน อบต.บ้านขาม ที่สามารถเดินทางไปยังอำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นได้

นายก อบต.บ้านขาม กล่าวว่าในการตั้งจุดอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าจุดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรตามเส้นทางในการเดินทางกลับภูมิลำเนา อีกทั้งยังให้ความสะดวกกับพุทธศานิกชนที่จะเดินทางมาสักการะ สรงน้ำองค์พระธาตุขาม พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยอีกด้วย

โดยจุดให้บริการของ อตบ.บ้านขาม พร้อมที่จะให้บริการทุกเรื่องที่ประชาชนที่สัญจรบนเส้นทางได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น อัคคีภัย หรือขาดแคลนน้ำอุปโถคบริโภคพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่