ขอนแก่น-PEA หนองสองห้อง กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA สาขาอำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดย นายจิรเดช จุลพล ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อความสะดวก ปลอดภัยทำให้หน้าบ้านสวยสะอาดภายในที่ทำงานน่าอยู่ ร่มรื่น น่าชื่นชม พร้อมร่วมกันทำบุญภายใน สำนักงานถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564 เพื่อเป็นศิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมอุทิศส่วนกุศลและขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักรักษาคุ้มครองตลอดไป

ด้าน นายจิรเดช จุลพล ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน หลังเสร็จพิธีทางศาสนา ก็เข้าร่วมรับประทานอาการ ตามประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย วันที่13 เม.ย.2564 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำเดือนหก ปีฉลู นางสงกรานต์ นั้นมีนามว่า “รากษสเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนอนหลับตา มาเหนือหลังวรวาหะ (สุกร) เป็นพาหนะ สำหรับปีนี้ยังมีข้อจำกัด การป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิต19 ก็ควรปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรการการควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยไปพร้อมกัน

ทีมข่าวอีสานเดลีออนไลน์ ขอนแก่น รายงาน