บึงกาฬ บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.จังหวัดบึงกาฬเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นวันแรก


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 เม.ย. ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ภายในโรงพยาบาลบึงกาฬ นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์กมล แซ่ปึง ผอ.รพ.บึงกาฬ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นวันแรกหลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีน SINOVAC มาจำนวน 1,800 dose เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ 800 dose อสม. 1,000 dose โดยมีกำหนดการให้บริการเข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายนนี้ ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะมีการติดตามการเฝ้าระวังอาการ อย่างใกล้ชิด โดยมีนายธาตรี บุญมาก รอง ผวจ.บึงกาฬ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ