มหาสารคาม(ชมคลิป)ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64

ที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครภาคประชาชน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้คนร้ายกระทำความผิด เป็นการสร้างความ เชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข อีกทั้งเป็นการสร้างแรงกระตุ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทุ่มเทพละกำลังแรงกายแรงใจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน
นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ในการระวังป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและรู้สึกปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน และลดปัญหาอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม