บึงกาฬ-ศูนย์ดำรงธรรมบึงกาฬ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบแนวเขตหนองกุดทิงให้ชัดเจนป้องกันการบุกรุกพื้นที่


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เม.ย.64 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ผอ.รมน.จ.บึงกาฬ ได้มอบหมายให้นายธาตรี บุญมาก รอง ผวจ.บึงกาฬ/รอง ผอ.รมน.จ.บึงกาฬ พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึงกาฬ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะหนองกุดทิง และแนวเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เนื้อที่ 16,533 ไร่ เพื่อกำหนดแนวเขตให้ชัดเจนและป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะดังกล่าว
ซึ่งหนองกุดทิงแห่งนี้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำที่สำคัญ ในหน้าฝนใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไม่ให้ไปท่วมบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬและใกล้เคียง ในหน้าแล้งใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งอาหารของพี่น้องประชาชนทั้ง 4 ตำบลโดยรอบบริเวณหนองกุดทิง
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ