อาชีวะอุดรธานี โชว์พราวจัดแฟชั่นโชว์หรู เริ่ด สุดๆ Flowers of the World กลางสวนพฤกษศาสตร์ที่สวยงามอลังการ


ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “Flowers of the World” ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการที่ผสมผสานความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับการเชื่อมโยงฐานการผลิตกำลังคน โดยบูรณาการการสอนรายวิชาการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ และรายวิชาศิลปะการจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ นักศึกษาได้มีบทบาทเริ่มตั้งแต่สังเคราะห์แนวคิด เพื่อรังสรรค์ผลงาน การออกแบบและตัดเย็บ ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ บรรจงจัดตกแต่งด้วยความประณีตและสวยงาม ตามจินตนาการผสานการสื่อความหมายได้อย่างลงตัวของดอกไม้นานาพันธุ์ นักศึกษาได้โชว์ฝีมือในจัดตกแต่งบริเวณงานด้วยดอกไม้นานาชนิดอย่างวิจิตรและสวยงาม อาทิเช่น เสน่ห์ไหมมาลัยกร, ช่อดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นธูปฤาษี, มาลัยครุยจากผ้าตาด, โคมไฟเครื่องแขวนจากรังไหม, และตาลปัตรต้นกกญี่ปุ่น ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษเดินแบบแฟชั่นโชว์ประกวดชุดดอกไม้สุดหรูหราตระการตา เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีเวทีแห่งการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ สร้างความประทับใจในความสวยงามตระการตาให้กับบรรดาแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูผู้สอนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์ได้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ แสดงออกถึงพลังแห่งความรักและความสามัคคีที่สื่อสารผ่านผลงานอันสุดอลังการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศในแบบฉบับของตนเอง มีความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับนโยบาย “อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education for Excellence)” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและโลกอาชีพได้