เลย(ชมคลิป)รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติตรวจงานบริการลูกค้าเอ็นทีหลังควบรวม TOT กับCAT


เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 20 มี.ค.2564 ที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) จังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บริการลูกค้าเอ็นทีสาขาเลย จ.เลย กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาค โดยมี นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายเศกสิทธิ์ ธรรมเกสร ผู้จัดการฝ่ายฯ นายกุลวัชร ฟองชัย โทรศัพท์จังหวัดเลย บุคลากร พลักงานฯให้การต้อนรับ และนำเสนอโครงการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โครงการเลยรักษ์ ฮักเลย เพื่อสร้างรายได้ อาชีพ ให้ชุมชน นวัตกรรม IOT Smart switch
จากนั้น เดินทางออกจาเดินทางไปยัง อ.เชียงคาน เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์บริการลูกค้าเอ็นทีสาขาเชียงคาน วันที่ 21 มี.ค.2564 เดินทางจากโรงแรมในอำเภอเชียงคาน ไปยัง ต.ปากตม
ดูงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้าน (USO) ณ โรงเรียนน้ำพร ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย และ ไปยัง โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย ดูงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้าน (USO)
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้พร้อมคณะฯบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) หลังจากการควบรวมบริษัท TOTกับ บริษัท CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐถือหุ้น 100% ที่ต้องมีโครงการพัฒนาและหลากหลายขึ้น มาดูระบบ ร่วมกับพันธมิตรและประชาชน DIGITAL โครงข่ายพื้นฐานขององค์กรมีอะไรดีๆที่จะสร่างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม และมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน บุคลากร ส่วนการบริหารจัดการขับเคลื่อนบริษัทฯเมื่อควบรวมแล้ว เราต้องใช้ศักยภาพทางเครื่องมือ บุคลากรที่มีสูงอยู่แล้วทั้งด้านสินทรัพย์ด้วย สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่ต่อยอดการบริการประชาชนทั้งด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข ให้ประชาชนดูแลรักษาตนเองจาก รพ.เล็กไปสู่ รพ.ใหญ่ได้ การค้า และอื่น ๆในสังคมเศรษฐกิจ DIGITAL เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยให้แต่ละพื้นที่คิดโมเดลขึ้นมาไม่ต้องรอเฉพาะจากส่วนกลางที่ให้แนวทางหลักเกณฑ์ ร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้ประชาชนได้เพิ่มในสิ่งดีอย่างมีความเท่าเทียมเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วกัน กับคำถามเรื่อง เน็ตประชารัฐและเน็ตชายขอบ นั้น ประชาชนตอบรับด้วยความภาคภูมิใจนับว่าเราประสพผลสำเร็จสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารห่างไกลระบบคมนาคมเป็นสาธารณประโยชน์


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย