ศรีสะเกษ-ชวนลงแหจับปลาแหล่งน้ำหนองลูกแรด หารายได้พัฒนาแหล่งน้ำ-สาธารณประโยชน์


เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายยุทธจิตร พวงอินทร์ ประมงอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานประมงอำเภอขันธ์ ได้ร่วมกับ คณะกรรมแหล่งน้ำหนองลูกแรด หมู่ที่ 4 บ้านสมบูรณ์ ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยพัฒนางานประมงศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมลงหนองทอดแหจับปลาแหล่งน้ำหนองลูกแรด ขึ้น ในวันที่ 26 มี.ค. นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
จึงขอเชิญชวนเซียนแห นักจับปลา ชาวประมง และผู้ที่สนใจ ลงหนองจับปลาซึ่งมีปลาหลากหลายชนิด รวมถึงกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ ในพื้นที่ 39 ไร่ โดยเปิดจำหน่ายบัตรในราคา 300 บาท ต่อ 1 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อบัตรได้ที่ นายสมบัติ คำขาว ผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยใต้ โทร 09-8626-4057 ทั้งนี้เพื่อหารายได้พัฒนาแหล่งน้ำและสาธารณประโยชน์ในชุมชน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน