หนองคาย(ชมคลิป)ปปส.ภาค4 นำคณะผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ศึกษาดูงานเส้นทางลำเลียงยาเสพติด

หนองคาย- สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 นำคณะผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ศึกษาดูงาน และหารือข้อราชการ เพื่อประเมินสถานการณ์แนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และองค์กรอาชญากรรมที่จังหวัดหนองคาย
ที่ ศาลาประชาคม บ้านสีกายเหนือ หมู่ 6 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,พ.อ.ศิวดล ยาคล้าย รอง ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยส่วนราขการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ เจเรมี่ ดั๊กลาส ผู้แทน UNODC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และนาย ภิญโญ โฆษิต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 พร้อมคณะ ร่วมหารือข้อราชการเพื่อประเมินสถานการณ์แนวโน้ม การลักลอบลำเลียงยาเสพติด และองค์กรอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด พื้นที่นำเข้า ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 บอกว่า ปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย และกลุ่มผู้ค้า ผู้ลำเลียงยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไม่ว่าจะเป็นสถิติการจับกุม ปริมาณยาเสพติด และด้านความถี่ของการจับกุมซึ่งมีจำนวนมากขึ้นกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง ที่ถูกใช้ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามพรมแดนอยู่บ่อยครั้ง สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จึงลงพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณาช่องทาง ในการสนับสนุนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวชายแดนให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม .:ฤาษี-ปวีณา//หนองคาย