นครพนม-สายเขียวแน่นขนัดแห่ชมตลาดนัดกัญชาครั้งแรก ชิมสารพัดเมนู รสเลิศ

ครูแก้ว เล็งตั้ง นครพนม เป็นนครกัญชา หนุนทุก รพ.สต.ปลูกวิจัย


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนตำบลนาคำ หนองแคนช้าง บ้านโพนงาม ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 พร้อมด้วย นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม นายแพทย์ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์ มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครพนม นายจิระวัฒน์ รังสี อายุ 53 ปี ประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รวมถึง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐเอกชน ร่วมเปิดงาน ตลาดกัญชาชุมชน แห่งแรก ของเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนา และโชว์ผลงานความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกัญชา การให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการซื้อขายกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การให้ความรู้ด้านกัญชา คลิกนิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การซื้อขายปลีก จากส่วนกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด การตกลงซื้อขายระหว่างวิสาหกิจชุมชน กับผู้ซื้อในส่วนของกัญชาที่สามารถซื้อขายได้ ตามกฎหมาย รวมถึงการลงนามซื้อขายกัญชาระหว่าง ผู้ประกอบการ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญ จะมีการสาธิตปรุงเมนูผสมกัญชา ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ ทดลองชิมเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรก เพื่อเป็นการ กระตุ้นการส่งเสริมปลูกกัญชาสมุนไพรทางเลือก ตามนโยบายรัฐบาล และสร้างความเข้าใจให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพ โดยไม่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีสารพัดเมนูที่ปรุงด้วยใบกัญชา อาทิ ต้มไก่ใส่กัญชา เมี่ยงสมุนไพรกัญชา กบยัดอั่วสมุนไพรกัญชา ต้มน้ำกัญชาเพื่อสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะมรประโยชน์ในการรักษาโรคคลายเครียด และแก้ปวดเมื่อย
นายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว ส.ส.นครพนม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมปลูกกัญชาให้ ภาครัฐเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกกัญชา ภายใต้วิสาหกิจชุมชน และเป็นการติดต่อซื้อขายตรงระหว่าง กลุ่มเกชน กับวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้เข้าใจในขั้นตอนการปลูก การนำไปประกอบอาหาร รวมถึงการใช้ที่ถูกวิธีจากหน่วยงานสาธารณสุข ต้องเข้าใจว่า ปัจจุบันกัญชาสามารถปลูกได้ แต่ยังมีข้อกฎหมายที่ห้ามเรื่องนำไปใช้ และการปลูกต้องขออนุญาตทุกขั้นตอน ส่วนช่อดอกยังเป็นยาเสพติดประเภท 5 ไม่สามารถนำไปปรุงอาหาร หรือซื้อขายได้ นอกจากใบ ลำต้น ราก เชื่อว่าอนาคตจะมีการแก้ไขกฎหมาย ให้ถูกต้อง โดยตนจะนำร่องให้นครพนม เป็นมหานครแห่งกัญชา ในการทดลองปลูก เป็นเกษตรทางเลือกที่สร้างรายได้ เพราะทุกวันนี้ราคา กรัมละ 2,000 -3,000 บาท กิโลกรัมละประมาณ 10,000 – 15,000 บาท ในส่วนของใบ และจะนำร่อง ให้ รพ.สต.ทั้ง 12 อำเภอ มีวิสาหกิจชุมชนทดลองปลูกเพื่อวิจับรักษาโรค และจะขยายสู่ชุมชนต่อไป เชื่อมั่นว่า กัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ไม่แพ้การเกษตรอาชีพอื่นๆ แต่ยังรอขั้นตอนของกฎหมายอีกบางส่วน การเปิดตลาดครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า จะเกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจ ได้ความรู้ ทั้งการปลูก การซื้อขาย รวมถึง การรับประทานที่ถูกวิธีปลอดภัยอีกด้วย เพราะใบกัญชาสามารถนำไปปรุงได้ทุกเมนู แต่ต้องมีความรู้ ที่ถูกวิธีจะได้ปลอดภัย และต้องได้มาจากแหล่งปลูกที่ถูกกฎหมายเท่านั้น
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครพนม