กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ประเมินครูผู้ที่ได้ถูกเสนอชื่อสมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ออกตรวจเยี่ยมประเมินครูที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจเยี่ยมประเมิน นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้มีแนวทางการทำงาน คือ ศรัทธาในความฝัน มุ่งมั่นในหน้าที่ ทำความดี เพื่อแผ่นดิน

โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิตติโชค สุขสงค์ นายอําเภอกมลาไสย นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนกมลาไสย นายฐานทัพ สินธุเมธากุล คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกมลาไสย นายคมเดช เฉิดสถิตย์ สจ.เขตอำเภอกมลาไสย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนร่องคำ และผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลครูที่ได้รับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครู จำนวน 3 ราย เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการได้คัดเลือกครูจากทั่วประเทศ รอบที่ 1 ไว้ไม่เกิน 20 ราย และจ.กาฬสินธุ์ ได้รับการพิจารณา เป็น 1 ใน 20 ราย และรอบที่ 2 พิจารณาคัดเลือก ไว้ไม่เกิน 3 ราย โดย 1 ราย ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้มีคะแนนในลำดับที่ 2 และ 3 จะได้รับรางวัลคุณากร ส่วนครูผู้มีคะแนนในลำดับที่ 4-20 จะได้รับรางวัลครูยิ่งคุณ และครูที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด จะได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง จะพิจารณาตัดสิน ในวันที่ 26เมษายน 2564 และพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564