ขอนแก่น-รองพ่อเมืองหมอแคนถกเข้มแก้ไขปัญหาฝุ่นPM 2.5 และการเผาในที่โล่ง


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 (ขอนแก่น) นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการเผาในที่โล่ง เพราะมีข้อมูลคุณภาพอากาศของ จ.ขอนแก่นมีค่าจุดความร้อนมีค่าสูงถึง 1,088 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การเผาในที่โล่ง ในปี 2564 ต่อไป
นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และกระทบต่อสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งใน จ.ขอนแก่นมีแหล่งกำเนิดมาจาก 1.การคมนาคมขนส่ง 2.การก่อสร้าง 3.โรงงานอุตสาหกรรม 4.การเผาในที่โล่ง ในปี พ.ศ. 2564 (1 มี.ค. – 8 มี.ต. 64) คุณภาพอากาศจังหวัดขอนแก่น ตรวจวัดได้ 15 – 93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จำนวน 2 วัน เกณฑ์ดี 2 วัน เกณฑ์ปานกลาง 17 วัน เริ่มมีผลกระทบ 23 วัน และมีผลกระทบ 1 วัน (ทั้งหมด 67 วัน) ซึ่งสาเหตุที่คุณภาพอากาศที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเกิดจากปรากฎการณ์การผกผันกลับของอุณหภูมิ(อินเวอร์ชั่น) ที่ความสูงระดับต่ำใกล้พื้นดิน หรือเพดานการลอยตัวของอากาศ (PBL) และความเร็วลมต่ำ ซึ่งทำให้อากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ตามปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนปัจจัยที่สามารถควบคุมได้คือ ฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดต่างๆ จังหวัดขอนแก่นต้องบูรณาการดำเนินงานรวมกันในทุกภาคส่วนแก้ปัญหาช่วงค่าฝุ่นวิกฤต พร้อมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
“ในช่วงนี้ได้มีการเผาในที่โล่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลักคือไร่อ้อย และพื้นที่ป่า ซึ่งปัญหาเกิดจากเกษตรกรมีความเร่งรีบในการตัดอ้อยเพื่อส่งโรงงานให้ทันก่อนที่จะมีฝนตก เนื่องจากว่าในปีนี้จะมีฝนตกเร็วกว่าปกติ รวมทั้งยังขาดแคลนเครื่องจักรสำหรับตัดและเก็บใบอ้อยในบางพื้นที่ และในส่วนพื้นที่ป่านั้นอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการไฟป่ายังไม่ครอบคลุมกับพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึงควรมีภาคประชาชนโดยการนำของฝ่ายปกครองท้องที่ (กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน) และ อปท.ในการสนับสนุนการจัดการไฟป่าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่” นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าว.

ก่อสิทธิ์ / บังอร กองโฉม ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ขอนแก่น / รายงาน