ชัยภูมิ(ชมคลิป)อบรมเยาวชนพร้อมประกวดชิงแชมป์วงโยธวาทิต ปีแรก


เมื่อเร็วนี้ พระอาจารย์อาภาศิริ ภิกขุ ประธานบริหารพุทธอุทยานศรีธรรม เปิดการอบรมเชิงวิชาการ พร้อมจัดการประกวด วงโยธวาทิต ชิงแชมป์จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายปรัชญา โชคชัย ผู้อำนวยการจัดการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในปีแรก เพื่อพัฒนาวงโยธวาทิต ของจังหวัดชัยภูมิ ให้มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่าระดับสากล และพัฒนาวงโยธวาทิตของจังหวัดชัยภูมิให้ดี ยิ่งขึ้นไป จะได้มีการพัฒนาดนตรีด้านวงโยธวาทิต อย่างยั่งยืน
นายปรัชญา โชคชัย กล่าวว่า ซึ่งปีนี้เป็นการจัดอบรมเชิงวิชาการและจัดการประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าห้างโรบินสันชัยภูมิ มีการประกวด 2 ประเภท ได้แก่ 1 ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ( Marching Parade ) 2 ประเภทการประชันตีกลอง ( Drum Dual ) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดอันได้แก่ 1โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 2 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 3โรงเรียนเมืองพญาแล 4โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 5โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา และโรงเรียนกวางโจนศึกษา ในช่วงเช้ามีการจัดอบรมด้านวงโยธวาทิต เพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถทางด้านวงโยธวาทิต ของเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียน เมืองพญาแลวิทยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวงโยธวาทิตระดับประเทศ และช่วงบ่าย เป็นการประกวดเดินแถวมาร์ชชิ่ง และประชันตีกลอง บรรยากาศมีผู้ชมเข้ามาร่วมชมและเชียร์เป็นจำนวนมาก ท่วมกลางมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด
ซึ่งผลการประกวดในครั้งแรกปีนี้ 1.ชนะเลิศประเภทเดินขบวนพาเหรด ได้แก่ ทีมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัด สพม.ชัยภูมิ 2. ชนะเลิศประเภทการประชันตีกลอง( Drum Dual ) ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สังกัด สพม.ชัยภูมิ