นครพนม(ชมคลิป)มทบ.210 เตรียมพร้อมจับมือ ทหารพัฒนา นพค.22 การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นครพนม มทบ.210 เตรียมพร้อมจับมือ ทหารพัฒนา นพค.22 การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง รับมือน้ำโขงวิกฤติ นำสาขาแข้ง น้ำใต้ดินขาดแคลน ระดมรถน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ต่อเนื่อง หลังน้ำบาดาลใต้ดินเริ่มขาดแคลน น้ำใต้ดินแห้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ที่มณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม พล.ต.สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม พร้อมด้วย พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผูบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือภัยแล้ง ภายใต้โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 โดยการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ จ.นครพนม ในการเตรียมความพร้อมตรวจสอบ ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงพื้นที่การเกษตร โดยได้ตั้งกองอำนวยการดูแล ระดมรถน้ำลงพื้นที่ สำรวจช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำในการอุปโภคบริโภค ต่อเนื่อง ทุกวัน เนื่องจากช่วงนี้ ในพื้นที่ จ.นครพนม เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง หลังน้ำโขงลดต่อเนื่อง ล่าสุดมีระดับต่ำเฉลี่ยประมาณ 1 เมตรกว่า ทำให้ลำน้ำสาขาสายหลัก ลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน และลำน้ำสงคราม มีปริมาณเก็บกักต่ำ ประมาณ 10 -250 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ ส่งผลกระทบต่อระบบประปาหลายพื้นที่ เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถสูบน้ำใต้ดินมาใช้งานได้ ต้องรอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งบางพื้นที่ไม่มีระบบชลประทาน
โดยทาง ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือภัยแล้ง ภายใต้โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ได้เตรียมพร้อมนำรถน้ำ ลงพื้นที่แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งนี้มีน้ำเพียงพอที่จะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค วันละไม่ต่ำกว่า วันละ 16,000 ลิตร เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยชาวบ้านผู้ประสบภัยสามารถ ติดต่อรับขอความช่วยเหลือได้ ตลอดเวลา ซึ่งสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น หรือหน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใกล้บ้าน


ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าว  จังหวัดนครพนม