กาฬสินธุ์(ชมคลิป)พร้อมจัดงานแพรวาส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ


ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป ร่วมเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และการสวมใส่ผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท ราชินีแห่งไหม ที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัด เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 โดยมีคณะทำงาน บุคลากรฝ่ายปกครอง กรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ เอกชน กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทย มีส่วนร่วมในการจัดงาน โดยมีกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท ขึ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่เวทีกลางสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ หลังเก่า ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไหมแพรวา และผ้าภูไท หรือผลิตภัณฑ์ผ้าที่สร้างชื่อเสียงและรายได้เข้าจังหวัด จนได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหม นอกจากนี้ยังนำรายได้มอบให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่อไป
นายสนั่นกล่าวอีกว่า เพื่อให้การจัดงานเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท ดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 พร้อมขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมเดินแบบอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยกำหนดเดินแบบ 2 ประเภท คือประเภทกิตติมศักดิ์ เดินเดี่ยว ลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท เดินคู่ๆละ 5,000 บาท และประเภททั่วไป เดินเดี่ยว ลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท เดินคู่ๆละ 2,000 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม ที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ และสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์
อย่างไรก็ตาม ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 และจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมแพรวา ผ้าภูไท โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องการโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ร่วมงานและร่วมเดินแบบโดยพร้อมเพรียงกัน