บึงกาฬ-เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย


วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนายวราดิศร อ่อนนุช เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ/ปลัดจังหวัดบึงกาฬ นางศิริพร ขุนพานเพิง ภริยานายอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วย อำเภอเมืองบึงกาฬ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอปากคาด
1. นายสุภาพพงษ์ การสุวรรณ์ บ้านเลขที่ 67 หมู่ 7 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท
2. นางกฤษนา สุมรินทร์ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 4 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //