ศรีสะเกษ-ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์-ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา-ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ได้ยอดผ้าป่ากว่า 2.4 ล้าน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และสมทบทุนในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) โดยมี นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
นายสิทธิวัฒน์ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ศรีสะกษ เขต 4 ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 1,154 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 66 คน ปัจจุบันอาคารเรียนหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่ว และเมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ อีกทั้งทางโรงเรียนฯยังขาดอุปกรณ์ในการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกจำนวนมาก เนื่องจากงบประมาณของทางราชการมีจำกัด ดังนั้นทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านตูมฯ ศิษย์เก่าและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีดังกล่าวขึ้น
โดยมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก อาทิ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด พร้อมเงินสดอีก จำนวน 30,000 บาท พระอาจารย์สำเนียง พรหมฺสโร วัดด้ามพร้า จ.อุบลราชธานี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเงินสดอีกจำนวน 70,000 บาท รวมทั้ง พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม มอบปัจจัยสมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนและจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านตูมฯ อีกจำนวนหนึ่งด้วย โดยยอดรวมของการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้เงินจำนวน 2,465,989 บาท.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน