กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ไฟป่าโหมไหม้ป่าดงระแนงวอดเบื้องต้น 500 ไร่


เกิดไฟป่าโหมไหม้ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง พื้นที่ตำบลบัวบาน และตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยไม่ทราบสาเหตุ เบื้องต้นเสียหายกว่า 500 ไร่ ด้านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลั่นหากพบเห็นการก่อเหตุ มีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท พร้อมเดินหน้ารณรงค์ลดการเผาทุกชนิด ป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเข้าสู่หน้าร้อน ทำให้มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ส่งผลให้ต้นไม้หลายพื้นที่แห้งเหี่ยว และประสบปัญหาไฟป่า โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เขต ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สองฝั่งถนนสายปากทาง-เขื่อนลำปาว และพื้นที่ ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด ได้เกิดไฟป่าเผาไหม้ต้นไม้น้อยใหญ่ที่กำลังผลัดใบตามฤดูกาล ระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ เป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื้องต้นคาดว่าได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า 500 ไร่
ด้านนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน เกิดเหตุไฟไหม้ป่าที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงโดยไม่ทราบสาเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ทราบว่าขณะนี้เปลวเพลิงได้สงบลงแล้ว เหลือให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ต้นไม้น้อยใหญ่ ที่กำลังเจริญเติบโตตามธรรมชาติในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และกำลังผลัดใบในฤดูแล้ง ถูกเปลวเพลิงโหมไหม้ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
นายอัครพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลกระทบจากจากไฟไหม้ป่า นอกจากจะทำให้ป่าไม้ที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และความร่มรื่นตามธรรมชาติได้รับความเสียหายแล้ว ยังทำให้สัตว์ป่าล้มตาย เกิดภาวะโลกร้อน และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย ดังนั้น นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ จึงได้ออกประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการรณรงค์งดเว้นการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร รวมทั้งกำหนดมาตรการเด็ดขาด ลงโทษผู้กระทำผิดเผาป่าสงวนแห่งชาติหรือุทยานแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายสร้างอากาศดี เพื่อคนไทยและผู้มาเยือน
นายอัครพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศดังกล่าว ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน สถาบันศึกษา อำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกันรณรงค์ อย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืน กระทำผิด มีโทษทั้งจำทั้งปรับ เช่น จุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ ถือเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เสียหาย 25 ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 -15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-200,000 บาท หรือความผิดตามมาตรา 55 (2) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ต้องระวางโทษตามมาตรา 99 จำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000- 2,000,000 บาท จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน รณรงค์งดการเผาทุกชนิดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก และได้รับโทษจากการเผาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว