อุดรธานี-เปิดคำชะโนด 3 มีนาคมนี้หลังปิดนานกว่า 2 เดือน


ที่ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการคำชะโนด วังนาคินทร์คำชะโนด บ้านโนนเมือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อม นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี ร่วมกันประชุมฟังคำชี้แจงจาก นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง ในฐานะประธานบริหารคำชะโนด และ คณะกรรมการฯ ในการเตรียมความพร้อมการเปิด “วังนาคินทร์คำชะโนด” ให้นักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ เข้าสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา ในพื้นที่ “เกาะคำชะโนด” รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ก่อนที่จะเปิดจริง ในวันที่ 3 มีนาคม นี้ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารคำชะโนด มีมติปิดไม่ให้เข้าไปสักการะ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563

นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง ประธานบริหารคำชะโนด กล่าวว่า คำชะโนดเคยจัดระบบเข้าสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา โดย 10 มาตรการ แต่จากเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมาคำชะโนด ระบบกล้องวงจรปิดและสแกนใบหน้า สามารถตรวจกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดใน 2 ชม. โดยไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม คณะกรรมการบริหารคำชะโนด จึงมีมติปิดคำชะโนด เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อวิด-19 ซึ่งระหว่างที่มีการปิด 2 เดือน ได้ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุด , ก่อสร้างสะพานไม้ชมป่าคำชะโนดเพิ่ม , สร้างห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์วิลแชร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบซอฟแวร์การจองคิวออนไลน์ ซึ่งการเปิดครั้งนี้ จะเพิ่มอีก 2 มาตรการ คือ จัดช่องทางพิเศษให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง ตามประกาศของ ศบค. และ การเพิ่มรอบทำความสะอาดฆ่าเชื้อมากขึ้น รวมทั้งการจัดระเบียบร้านค้า และกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่ 138 ราย

จากนั้น นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง ได้นำนายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะ เดินทางเข้าไปทำ พิธีบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา หน้าศาลภายในเกาะคำชะโนด ตามขั้นตอน มีจำนวน 12 ขั้นตอน ที่จัดไว้ เริ่มจาก การเข้าในพื้นที่อแยกเป็น 2 ทาง คือ ช่องทางพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และช่องทางปกติ ที่มีการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า หรือมาแบบไม่ได้จองคิว จะเข้าสู่พื้นที่นั่งพักคอย , เข้าสู่จุดรอรับบัตรคิว , คัดกรองบัตร หรือคิวอาร์โค้ด , เส้นทางเดินเว้นระยะห่าง , สู่จุดตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแกน พร้อมบันทึกภาพใบหน้า ก่อนจะรับบัตรคิว สำหรับใช้สแกนประตูเปิดผ่านเข้าพื้นที่สักการะ

หลังจากนั้นนำบัตรคิวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ให้ผ่านเข้าสะพานพญานาค ที่เป็นทางเดินเข้าไปยังเกาะคำชะโนด โดยเดินชิดขวา ไม่อนุญาตให้จับ ขัดถู ราวสะพานรูปพญานาค แต่สามารถถ่ายภาพได้ จากนั้นคณะได้เข้าไปประกอบพิธีบวงสรวงขอขมาเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา ที่บริเวณลานหน้าศาล โดยการยืนไม่นั่งกราบ หลังเสร็จพิธีบวงสรวง คณะเดินตามสะพานไม้เข้าไปยังต้นมะเดื่อยักษ์ แล้วเดินต่อไปตามสะพานไม้ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่ระยะทาง 100 เมตร เพื่อเป็นจุดชมทิวทัศน์เพิ่ม โดยเดินอ้อมต้นมะเดื่อยักษ์ต้นแรก ไปลอดต้นมะเดื่อยักษ์อีกต้น ที่คล้อยอุโมงค์ลอดท้องพญานาค เดินลัดเลาะไปตามพื้นที่ป่า ที่พื้นล่างปกคลุมด้วยต้นชะโนดต้นเล็ก ๆ ที่แตกขึ้นมาใหม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน และพืชเฟิร์นนานาชนิด ไปจนถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ยังไม่อนุญาตให้ตักน้ำในบ่อออกไป ก่อนจะออกไปจากตัวเกาะ

นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ได้เข้ามาดูพบว่านายอำเภอ และคณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นอย่างดี ในส่วนการป้องกันเชื้อโควิด-19 คณะกรรมการคำชะโนดได้จัดวางช่องทางพิเศษ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ควบคุมสูงสุดเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคน อย่างเสมอภาคกัน โดยจะมีการระวังป้องกันเป็นกรณีพิเศษ ที่จะได้รับการดูแลเหมือน วีไอพี.เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่นี้ ส่วนประชาชนทั่วไปก็ได้เตรียมการ ทั้งเรื่องลานจอดรถ การจำหน่ายลอตเตอรี่ อาหารการกิน การรักษาความปลอดภัย

“ที่นี่เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ รอคอยว่าเมื่อไหร่คำชะโนดจะเปิด ตอนนี้เราก็มีความพร้อมที่จะเปิด ทางท่านผู้ว่าฯได้มอบหมายให้ผมมาดู ว่ามาตรการต่าง ๆ มีความปลอดภัยเพียงใด ถ้าปลอดภัยดีแล้ว ทางจังหวัดก็สนับสนุนให้เปิดในวันที่ 3 มีนาคม ที่จะถึงนี้ โดยมาตรการที่เราเพิ่มขึ้นมา คือ ช่องทางพิเศษ มั่นใจได้ว่าเมื่อท่านมาที่นี่ปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์”

นายสวาท ธีรรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ในภาคเศรษฐกิจถือว่าที่นี่ เป็นพื้นที่มีผู้ศรัทธา คนจำนวนมากต้องการเดินทางมาที่นี่ มาวันนี้เห็นว่า การปิดคำชะโนดไปก็ไม่ธรรมดา เพราะเรายังใช้ช่วงนี้ได้พัฒนา มีการเปิดพื้นที่ให้มากขึ้น คนที่จะมาจากเดิมมีพื้นที่น้อย วันนี้เปิดพื้นที่ให้กว้างมากขึ้น มีเวลาได้สัมผัสคำชะโนดได้มากขึ้น ถือเป็นเรื่องดี และการจะเปิดวันที่ 3 มีนาคมนี้ เราจะเปิดให้ดีกว่าเดิม ตอนนี้สายการบินก็เตรียม จะมีการเปิดบินข้ามภาค ทั้งเหนือ ใต้ ตะวันออก สอดรับกับผู้คนหลาย ๆ ภาค ที่ต้องการจะเดินทางมาที่คำชะโนด

นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง ประธานคณะกรรมการบริหารตำชะโนด เปิดเผยว่า ฝากถึงนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาเจ้าปู่ศรีสุทโธ และเจ้าย่าศรีปทุมมา ที่จะเดินทางมา ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสถานการณ์ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตน และเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ตามข้อแนะนำ 12 มาตรการของเรา แล้วเราจะดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยที่สุด และวันนี้เราเปิดไฮไลท์เพิ่ม คือ จุดเข้าชมคำชะโนดเพิ่มเติม ท่านที่เดินทางมาจะพบกับมิติใหม่ ได้สัมผัสกับต้นชะโนดและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชะโนด ที่ยังไม่มีใครได้เคยสัมผัส

โดยนายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อุดรธานี ได้กล่าวเสริมว่า มีจุดที่เหมือนเราได้ลอดท้องพญานาคคู่ 2 ตน ตนเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า มาตรการทั้ง 12 ข้อ ประกอบด้วย 1.ลงทะเบียนแอฟฟิเคชั่น “คำชะโนด” หรือ www.Co-news.ga/khamchanon/ , 2. นำคิวอาร์โค้ด แสดงตน ณ จุดคัดกรองประตูหน้า , 3.คัดกรอง วัดอุณหภูมิ/แสดงบัตรประชาชน เพื่อรับบัตรเข้าสักการะ , 4.สแกนบัตรเข้ายังจุดพักคอย รอรอบเข้าสักการะ และฟังคำแนะนำในการปฏิบัติขณะเข้าสักการะ , 5. ล้างมือก่อนเข้าสักการะเมื่อรับแจ้งตามรอบที่กำหนด , 6.ถอดรองเท้า รับพานบายศรี แสดงบัตรเข้าสักการะ / เดินเข้าสักการะแบบเรียงแถว เว้นระยะห่าง งดสัมผัส บันทึกภาพได้

7.สักการะ 3 จุด (ศาลเจ้าปู่เจ้าย่า-ต้นมะเดื่อยักษ์-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ) จุดละ 5 นาที ปฏิบัติตามคำแนะนำ และงดสัมผัสจุดสัมผัสร่วม , 8. เดินออกจากเกาะคำชะโนด เป็นระเบียบ ตามรอบตนเอง , 9.คืนบัตรเข้าสักการะ ล้างมือ , 10.เลือกซื้อสินค้าตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และเพิ่มมาตรการอีก 2 ข้อ คือ 11.เพิ่มช่องทางคัดกรองเฉพาะบุคคลบ ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ตามประกาศของ ศบค. และ 12.เพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จากวันละ 3 รอบเป็น 6 รอบ