ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)มูลนิธร่วมกตัญญู และ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ (SAVE UBON 2019) มอบเงิน 12 ล้าน สร้างอาคารนิติเวชให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ถนนริมคลองคูเมือง ข้างโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารนิติเวชโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี พระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู คุณบิณฑ์ – คุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด แพทย์ พยาบาล ผู้มีเกียรติและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลรักษาประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ร่วมพัฒนาอาคาร สถานที่ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ที่มีความเชี่ยวชาญหลายสาขา มีแพทย์,บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเฉพาะทาง รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาเดินทางไปรักษาไกลถึงกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิขนาด 820 เตียง มีความเชี่ยวชาญ 5 สาขา ได้แก่ สาขามะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ มีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยปีละ 7 แสนราย เฉลี่ยวันละ 2 พันคน ผู้ป่วยในเฉลี่ยปีละ 7 หมื่นราย เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2 พันคน เสียชีวิตสูงสุด 15 ราย/วัน ปัญหาที่พบคือ ห้องสุคติมีตู้เก็บศพเพียง 4 ช่อง สามารถรองรับศพได้เพียง 4 ศพ จึงทำให้ไม่มีที่รองรับศพรายใหม่ได้เพียงพอ ซึ่งโรงพยาบาลขาดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารนิติเวชเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตดังกล่าว
เมื่อเดือนมกราคม 2563 คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ SAVE UBON 2019 และมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้เดินทางมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบอุทกภัย และได้ทราบถึงปัญหาของห้องสุคติของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ที่ไม่สามารถรองรับจำนวนศพที่เสียชีวิตได้เพียงพอ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารนิติเวช จากคุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ (SAVE UBON 2019) จำนวน 5 ล้านบาท และ จากท่าน ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 7 ล้านบาท รวม 12 ล้านบาท


โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคารนิติเวชโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ระหว่างมูลนิธิร่วมกตัญญู , คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นสักขีพยานในสัญญาก่อสร้าง ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยอาคารนิติเวช เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นห้องรองรับศพผู้เสียชีวิต จำนวน 10 คน ห้องอาบน้ำและแต่งศพ ห้องบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนำศพกลับ พื้นที่ 279 ตารางเมตร ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจและชันสูตรศพ ห้องเรียนด้านนิติเวชของนักศึกษาแพทย์ พื้นที่ 240 ตารางเมตร และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ห้องวิชาการ ห้องประชุม พื้นที่ 240 ตารางเมตร กำหนดก่อสร้าง 410 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในต้นปี 2565 รวมงบประมาณก่อสร้าง 11 ล้านบาท ที่เหลือ 1 ล้านบาท จะมอบให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดดำเนินการจัดหาเตียงและอุปกรณ์ในการชันสูตรศพ จำนวน 1 ล้าน 8 แสนบาท ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป