ขอนแก่น – โรงพยาบาลชุมแพ ส่งเด็ก 10 ขวบ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายป่วย กลับบ้าน วอนชาวบ้านในพื้นที่เห็นใจ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.64 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัฒน์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ท นายอำเภอชุมแพ แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแพ ร่วมกันส่งตัวเด็กชายอายุ 10 ปี ชาวตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายที่ 13 ของจังหวัดขอนแก่น ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลครบตามแนวทางการรักษาจนหายป่วยแล้ว ให้กับอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลโนนฆ้อง กำนันตำบลโนนฆ้อง ผอ.รพ.สต.โนนฆ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านฝาง มารับผู้ป่วย

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับผู้ป่วยโรคโควิด-19 มารักษาที่โรงพยาบาลตามแผนปฏิบัติการรองรับการรักษาผู้ป่วยของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ ได้พักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยความดันลบ ที่มีความปลอดภัยสูง โรงพยาบาลชุมแพ โดยคณะแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องได้ให้การ ดูแลรักษาครบตามเกณฑ์การรักษา ผู้ป่วยมีอาการปกติทุกอย่าง ในวันนี้ จึงได้ส่งมอบให้กับอำเภอบ้านฝาง เพื่อไปดูแลให้มีวิถีชีวิตปกติต่อไป ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ และสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง ได้เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาทราบแล้ว

นายวิษณุ คำภู กำนันตำบลโนนฆ้อง ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณอำเภอชุมแพ และโรงพยาบาลชุมแพ ที่ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง เป็นอย่างดี ต่อไปนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้นำ และประชาชนชาวตำบลโนนฆ้อง ที่จะช่วยกันดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยรายนี้ให้สามารถดำรงชิวิตตามปกติ ต่อไป