หนองบัวลำภู – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย สนองตอบนโยบาย ผบ.ทบ. จัดกำลังพลหมอทหารเดินเท้า ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง

ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย สนองตอบนโยบาย ผบ.ทบ. จัดกำลังพลหมอทหารเดินเท้า ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19

ที่จังหวัดบัวลำภู ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแก่น และหน่วยรอง ทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ในพื้นที่ สนามฝึกทางยุทธวิธีมณฑลทหาร บกที่ 28 อ.เมือง จ.หนองบัวภู ในห้วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ค่ายสีหราชเดโชไชย สั่งให้กำลังพลของกรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลจิตอาสาและเสนารักษ์กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นให้บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น อาทิเช่น การตรวจวัดความดันโลหิต, การตรวจชีพจร – อัตราการทำงานของหัวใจ, แนะนำการออกกำลังกาย, การทำกายภาพบำบัด พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ (ยา) กับผู้ป่วยติดเตียง, ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาอาการเจ็บปวดเบื้องต้น และส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid – 19 ณ บ้านภูพานทอง และหมู่บ้านใกล้เคียงการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

โดย กรมทหารราบที่ 8 ได้สนองตอบนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้กำชับให้หน่วยทหารดำรงความต่อเนื่องในการช่วยบริหารจัดการคลี่คลายสถานการณ์โควิดตามนโยบายรัฐ โดยเฉพาะการช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชน เน้นย้ำให้พิจารณาใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อช่วยสังคม ช่วยประชาชน เน้นการกระจายรายได้สู่ภาคเอกชน ท้องถิ่นและการอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการ ศบค. เพื่อให้เศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดหมุนเวียนฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ถือเป็นการใช้งบประมาณของภาครัฐที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก (ขอบคุณข้อความบางส่วนจาก Army Spoke Team 8 กุมภาพันธ์ เวลา 14:18 น. ) ·


ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8 พัน.2 และ ร.8 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร