ชัยภูมิ(ชมคลิป)ดอกจาน บานสะพรั่ง ทั้งแดงและส้ม สวยงามแต้มแต่งสีสันชาวทุ่ง

“ ดอกจาน”  บานแล้วทั่วท้องนา ต้นเดือนกุมภา มีนา  เมษายน  ฯ “    เนื้อหาของเพลง นี้บ่งบอกถึง  ความสวยงาม ของดอกทองกวาว  หรือชาวอีสาน เรียกว่าดอกจาน

นางละมุด  ฤทธิ์จรูญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  6 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าดอกจาน  รวมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งอย่างสวยงาม ของดอกไม้ชนิดนี้กันในเขตตำบลบ้านขาม  โดยชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน  ของตำบลแห่งนี้ ได้มีการอนุรักษ์ต้นทองกวาว หรือต้นจาน นี้ ไว้เป็นจำนวนมาก 

เมื่อถึงช่วงปลายของฤดูหนาว จะย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง  ดอกทองกวาว หรือดอกจาน  จะออกดอกสีสดสวย  ดอกสีส้ม จะเบ่งบานสะพรั่งพร้อมกันทุกต้น ที่ปลูกและถูกอนุรักษ์ไว้รอบหมู่บ้าน ซึ่งมีอยู่หลายร้อยต้น เติมแต่งผืนดินอีสาน  ควบคู่กับดอกมะม่วง –มะม่วงป่า  ที่มีดอกสีเหลืองสีเหลืองทอง และดอกต้นสะเดา  ที่มีดอกเป็นช่อเป็นพวง สีขาว ที่ชาวบ้าน ในเขตตำบลบ้านขาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว สร้างความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นแหล่งต้นน้ำซึ่งปลูกเป็นแนวอุโมงค์ข้างถนนข้างฝายบ้านโนนคร้อ   ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส อย่างสวยงาม 

จากการที่ทางอำเภอจัตุรัส และผู้นำชุมชน 12 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านขาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่างๆ ให้อยู่คู่กับชุมชน ให้เป็นแหล่งต้นน้ำ ในจำนวนนี้ก็รวมทั้งต้นทองกาว หรือต้นดอกจาน ดังนั้นในช่วงนี้ ซึ่งจะย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ต้นจานออกดอก คู่กับดอกมะม่วง-ดอกมะม่วงป่า และดอกสะเดา อย่างสวยงามเติมแต่งผืนดินอีสานให้มีชีวิต  มีชีวามากขึ้น ทำให้ในแต่ละวันจะมีกลุ่มเยาวชน-ประชาชน-นักท่องเที่ยวทั้งในและจากต่างถิ่น รวมทั้งนักเรียน ที่ใกล้จะจบกาศึกษามาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างต่อเนื่อง