ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)Valentine’s Love @ ROI ET TOWER “ รักนี้ที่หอโหวด 101” โดยมีคู่รักร่วมจดทะเบียนสมรส 11 คู่

 


เมื่อเวลา 10.30 นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ชั้น 33 บนหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด หรือ ROI ET TOWER นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบทะเบียนสมรถให้กับคู่รักวันวาเลนไทน์ ที่เข้าร่วมโครงการ Valentine’s Love @ ROI ET TOWER “รักนี้ที่หอโหวด 101” จำนวน 11 คู่ ซึ่งสอดคล้องกับชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด ท่ามกลางบรรยากาศของคนในครอบครัว และคนใกล้ชิดร่วมแสดงความยินดี แบบนิวนอร์มอล

ซึ่งคู่รักคู่พิเศษจำนวน 11คู่นี้ ได้ถือฤกษ์ดีวันวาเลนไทน์ ที่เป็นคู่รักชุดแรกที่จดทะเบียนสมรส ต่อหน้านายทะบียนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และสักขีพยานเป็นหัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่หอพระพุทธพิมานมงคล ชั้น 35 ชั้นสูงสุดของหอโหวด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธมิ่งเมืองมงคล สน้างความสุขและความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการก่อสร้าง หอชมเมืองรูปทรง “โหวด” โดยใช้ชื่อว่า “หอโหวด 101 ROI ET TOWER” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางการพัฒนาปี 2560 ซึ่งหอโหวด 101 ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และท่านนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด อันจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ “หอโหวด 101 ROI ET TOWER” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในมิติของเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรม Valentine’s Love @ ROI ET TOWER “รักนี้ที่หอโหวด 101”ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด หอโหวด 101 ROI ET TOWER ส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ “หอโหวด 101 ROI ET TOWER” ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดความภาคภูมิใจใน “หอโหวด 101 ROI ET TOWER” เกิดการมีส่วนร่วมอันจะนำไปสู่การสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นายพงศ์พล โคตะโน และ น.ส.ภทรพรรณ สระบัว คู่รักที่ได้จดทะเบียนสมรส กล่าวว่า รู้สึกดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรม รักนี้ที่หอโหวด ร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก และเราก็คือกลุ่มแรกที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ต้องขอขอบคุณจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหอโหวดร้อยเอ็ด ที่ได้จัดกิจกรรมดีดีในครั้งนี้