กาฬสินธุ์(ชมคลิป)สุดงงแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลอุ่มเม่าคนสมัครไม่มีสิทธิ์เลือกตนเอง


ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สุดงง หลัง กกต.ประกาศรับรองแบ่งเขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล พบหมู่บ้านหนึ่งถูกแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์แม้จะลงคะแนนให้ตัวเอง โร่ร้องเรียน กตต.ขอปรับปรุงแก้ไข ในขณะที่ ผู้อำนวยการ กกต.ระบุคงจะไม่สามารถแก้ไขได้ทัน เพราะต้องยึดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิสิทธิ์ ภูชัยแสง ผญบ.โคกเครือ ม.3 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตนพร้อมลูกบ้าน ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสอบถามความชัดเจนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ เนื่องจากชาวบ้านและผู้สมัครเกิดความสับสน ในการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ตามประกาศของ กกต.
นายอภิสิทธิ์ ภูชัยแสง กล่าวว่า หมู่บ้านโคกเครือ ม.3 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 560 คน แต่ถูกแบ่งกระจายให้ไปอยู่ใน 3 เขตเลือกตั้ง คือถูกแบ่งไปอยู่ในเขตเลือกตั้งของเทศบาลตำบลโคกศรีจำนวน 120 คน ขณะที่ส่วนที่เหลือยังถูกแบ่งไปอยู่ในเขตเลือกตั้งของเทศบาลตำบลอุ่มเม่าเขต 1 และ เขต 2 ทั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ กกต.ประกาศมา ทำให้คนในหมู่บ้านเดียวกัน ไม่สามารถจะเลือกคนของหมู่บ้านให้เป็นตัวแทนของตนเองได้ โดยเฉพาะผู้สมัครหนึ่งเดียวของหมู่บ้านที่ลงสมัครไว้ในเขต 2 แต่พอประกาศแบ่งเขตออกมาว่าตนเองกลับมีรายชื่ออยู่ที่เขต 1 ทำให้ไม่สามารถแม้แต่จะลงคะแนนเสียงให้ตัวเองได้
นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ที่แปลกใจคือก่อนหน้าที่จะมีการแบ่งเขตออกมา ทำไมทางเทศบาลตำบลอุ่มเม่า ไม่ลงพื้นที่มาทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่บ้าง มีแค่ให้ทำประชาคมของหมู่บ้านเท่านั้น ซึ่งทางหมู่บ้านก็ทำแล้ว และยังได้ทำหนังสือคัดค้านไปทางเทศบาลแล้ว เนื่องจากไม่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่ แต่ไม่เป็นผล พอเห็นประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งออกมา จึงได้มาร้องเรียนต่อ กกต.ประจำจังหวัด เพื่อขอให้มีการพิจารณาแก้ไขใหม่ จึงอยากฝากถึง กกต.ใหญ่ ให้ฟังเสียงประชาชนบ้าง เพราะหากยึดแบบที่ กกต.ประกาศออกมา จะทำให้ผู้สมัครและญาติ ไม่มีสิทธิ์เลือกตนเอง เนื่องจากรายชื่อของตนไปอยู่ในเขตเลือกตั้งอื่น
ด้านนายสุทธิชัย บุญเรือง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในกรณีกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้ มีการเสนอมา 3 รูปแบบ โดยคำนึงถึงจำนวนประชากรที่มีความแตกต่างกันน้อยสุด และพื้นที่ติดกัน โดยเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จก็ส่งให้ กกต.ส่วนกลางพิจารณาต่อเป็นขั้นสุดท้าย ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งทางเทศบาลทราบ โดยได้พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านโคกเครือในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาที่กำหนด ประเด็นข้อร้องเรียนของชาวบ้านโคกเครือครั้งนี้ คงจะไม่สามารถแก้ไขได้ทัน เพราะต้องยึดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว