มุกดาหาร(ชมคลิป)ผอ.แขวงทางหลวงชนบท ชี้แจงแท่งแบริเออร์เจ้าปัญหา


มุกดาหาร – ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ชี้แจงแท่งแบริเออร์ที่นำมากั้นกึ่งกลางถนน ซึ่งชาวบ้านคำป่าหลาย 4 หมู่บ้าน จำนวน 1,200 ครัวเรือน ประชากรกว่า 2,500 คน ร้องไม่เอาแท่งแบริเออร์ เนื่องจากทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว 2 ราย สัญจรไปมาลำบาก ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร อยากให้เอาออกไป
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 จากกรณีชาวบ้านคำป่าหลาย 4 หมู่บ้าน ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย บ้านคำป่าหลาย หมู่ 1 หมู่ 10 หมู่ 12 และหมู่ 16 เข้าร้องสื่อไม่เอาแท่งแบริเออร์ เนื่องจากทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว 2 ราย สัญจรไปมาทั้ง 2 ฝั่งถนนยากลำบาก ชาวบ้านไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ ตลอดจนไปไร่ไปนาไปสวนยากลำบาก ซึ่งถนนดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมาแล้ว 2 ราย รวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร อยากให้เอาออกไป
นายวิชัย พลอยกลม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร กล่าวว่า ทางแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ก็ได้รับทราบเหตุการณ์และความต้องการของประชาชนแล้ว เบื้องต้นได้ตรวจสอบทำความเข้าใจกับชุมชนถึงเรื่องประโยชน์ เรื่องความปลอดภัย ที่มีการติดตั้งแท่งแบริเออร์ แต่ยังไม่มีข้อยุติ ท้ายที่สุดชาวบ้านต้องการให้เอาแท่งแบริเออร์ออกถึงจะยอม ในส่วนนี้การตัดสินใจก็คงไม่ใช่แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารฝ่ายเดียว ก็ต้องนำเรื่องเพื่อหารือไปทางกรม ฯ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม ทางราชการจะไม่เสียประโยชน์ และพี่น้องประชาชนได้รับความพึงพอใจในเบื้องต้นได้ดำเนินการตามนี้
สำหรับถนนทางหลวงชนบท มห. 3010 จากบ้านคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร มุ่งหน้าไปอำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมไปสถานที่ท่องเที่ยวแก่งกะเบา วัดสองคอน ของอำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอธาตุพนม มีระยะทางประมาณ 9 – 10 กิโลเมตร โดยเส้นทางดังกล่าวประมาณ 4 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกป้อมตำรวจคำป่าหลาย ซึ่งทางหลวงชนบทได้นำแท่งปูนแบริเออร์มากั้นกึ่งกลางถนน และทำให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งถนนลำบาก ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ ตลอดจนไปไร่ไปนาไปสวนยากลำบาก อีกทั้งถนนดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมาแล้ว 2 ราย


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related posts