“ดร.จุ๊” นางสาวศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นำทีม ‘กลุ่มพัฒนาเมืองพิบูล’ ลงชิงเก้าอี้ ชูสโลแกน “ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อประชาสุขใจ”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเมืองท้องถิ่นที่ จ.อุบลราชธานี คึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครอุบลและเทศบาลเมือง 4 แห่ง ล่าสุด ดร.ศิริมาเมธ์วดี หรือ ดร.จุ๊ ศิรธนิตรา นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) “กลุ่มพัฒนาเมืองพิบูล” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ ส.ท. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารโดยมีกลุ่มมวลชนที่ให้การสนับสนุนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก โดยดร.จุ๊ ได้เบอร์ 2
ดร.ศิริมาเมธ์วดี หรือ ดร.จุ๊ ศิรธนิตรา กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารว่า เนื่องจากได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่างๆในหลายกระทรวง จึงได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลในต่างจังหวัด พบว่าแต่ละจังหวัดมีการรพัฒนาในหลายๆด้านที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยกว่าบ้านเรา จึงต้องการนำเอาแนวคิดและประสบการณ์เหล่านั้นมาผนวกกับความรู้ ความสามารถที่มีอยู่เพื่อมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน ได้ชูนโยบายการลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารรภายใต้สโลแกน “ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อประชาสุขใจ”โดยจะเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมีรายได้ จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
สำหรับประวัติ ดร.ศิริมาเมธ์วดี หรือ ดร.จุ๊ ศิรธนิตรา เป็นชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร จบปริญญาเอก คณะวิศวกรรรมไฟฟ้า และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์ในการทำงาน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทอุบลพร็อพเพอร์ตี้ (ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์) อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทแอดเพย์เซอร์วิส พอยท์ (ธุรกิจด้านเทคโนโลยี)อดีตอาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์องค์กรสากลคณะวิศวกรรรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล