หนองคาย-บรรยากาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย และนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย วันแรกคึกคัก

หนองคาย-บรรยากาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย และนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย วันแรกคึกคัก
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นจัดให้เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย และนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย วันแรกโดยมีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนำผู้สมัครเดินทางมารอตั้งแต่เช้า ท่ามกลางบรรยากาศกองเชียร์ของแต่ละกลุ่มที่มาให้กำลังใจผู้สมัครของตน
การสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย และนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย มีกลุ่มการเมืองท้องถิ่น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มหนองคายก้าวหน้า นำโดยนายกำภล เมืองโคตร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายสมัยที่พึ่งพ้นวาระ นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ครบทั้ง 3 เขต 18 คน ลงสมัคร, กลุ่มที่สอง กลุ่มพัฒนาหนองคาย นำทีมโดยนายทรงพล โกวิทศิริกุล อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นำทีมผู้สมัคร ครบทั้ง 3 เขต 18 คน ลงสมัคร และกลุ่มที่สามกลุ่มเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรก นำโดยนายอุรุยศ เอียสกุล ได้นำทีมนำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ครบทั้ง 3 เขต 18 คน ลงสมัคร แต่ทั้ง 3 กลุ่มเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลาเปิดรับสมัคร และไม่สามารถตกลงหมายเลขกันได้ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง จึงให้ทั้ง 3 กลุ่ม จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ผลปรากฏว่า หมายเลข 1 นายกำภล เมืองโคตร กลุ่มหนองคายก้าวหน้า , หมายเลข 2 นายทรงพล โกวิทศิริกุล กลุ่มพัฒนาหนองคาย และหมายเลข 3 นายอุรุยศ เอียสกุล กลุ่มพลังสามัคคี หนองคาย ท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายอย่างคึกคัก จากนั้นได้เริ่มทยอยกันออกหาเสียงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งเปิดรับสมัครตั่งแต่ 8-12 ก.พ. 64 เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยจะมีการเลือกตั้งในอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
รับสมัครวันแรกของเทศบาลทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 35 คน สมาชิกสภาเทศบาล 436 รวม. 471 คน : ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย