หนองบัวลำภู-กาชาดหนองบัวลำภู บรรเทาทุกข์


ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าวันนี้(4 กพ.64) นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางชวนพิศ พีรวรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง ด้วยการออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และกลุ่มเปราะบางในสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”
โดยมี นายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง พร้อมส่วนราชการ จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และกลุ่มเปราะบางในสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส ในครั้งนี้ ภายใต้กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” และในโอกาสนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มีกำหนดแผนลงพื้นที่ให้ความ ช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดี ของทุกเดือน สำหรับแผนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครั้งต่อไป วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2464 ณ ตำบลโคกม่วง และตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ได้เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์ อาทิ ถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว ถังน้ำสภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย จำนวน 4 ราย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู