(ชมคลิป)ดร.บุ๋ม นายก อบจ.หนองบัวลำภู ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็น


วันนี้(4 กพ.64 ) ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์ รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นายชัยศักดิ์ เศรษฐบดี สจ.เขตพื้นที่ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟู ฯ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมอบผ้าอ้อมอนามัย ข้าวสาอาหารแห้ง อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 4 ราย กองทุนฟื้นฟูฯ โดย อบจ.หนองบัวลำภูได้ให้การสนับสนุน การปรับสภาพบ้าน ผ้าอ้อม ที่นอนลม ข้าวสารอาหารแห้ง เตียงผลิต และมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู