ขอนแก่น(ชมคลิป)โรคระบาดหมู เทศบาลเมืองกระนวนสั่งกำจัดหมูกว่า 50 ตัวหลังพบติดเชื้อ PRRS พร้อมสั่งปิดโรงฆ่าสัตว์ชั่วคราว

นายทวีวงษ์ พันธุระ ปลัดเทศบาลเมืองกระนวน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน เผยถึงการพบเชื้อ PRRS ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสะกรระบาดในพื้นที่บ้านชัยรุ่งเรืองหมู่ที่ 11 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับการประสานจากปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทางอำเภอกระนวนได้มีการระบาดในหมู โดยปศุสัตว์ได้แจ้งและเข้าตรวจในพื้นที่ โดยหนึ่งรายได้มีการติดตามเชื้อระบาด หลังจากที่เข้าไปตรวจพบว่ามีหมูติดเชื้อทั้งหมด 14 ตัว ตรวจสอบที่มาได้ 4 ตัว อีก 10 ตัวหาแหล่งที่มาไม่ได้

ผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ PRRS โดยปศุสัตว์จังหวัดได้นำไปทำลายในวันอาทิตย์ช่วงเวลากลางคืนหลังจากที่พบเชื้อ ในหมูทั้ง 14 ตัว ที่อยู่ในแหล่งแพร่เชื้อ จึงได้มีการเก็บผลเลือดหมูที่จะเข้าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกระนวนจำนวน 33 ตัว จากการตรวจสอบไม่พบ แต่ทางปศุสัตว์จังหวัดได้มีการสั่งให้ฆ่าหมูทั้ง 33 ตัว อย่างโดยเร็ว โดยทางเทศบาลเมืองกระนวนได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันอาทิตย์เช่นกัน

จากนั้นทางกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระนวน ได้เข้าทำความสะอาดภายในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกระนวน พร้อมทั้งได้มีการขยายบ่อดักฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าภายในโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้กว้างและสามารถฉีดพ่นน้ำยาได้ครอบคลุม ซึ่งผลการตรวจเชื้อของหมูที่ทางปศุสัตว์จังหวัดได้นำไปตรวจในห้องทดลอง จะทราบผลภายในวันพุธนี้ พร้อมกับทำการปิดโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลชั่วคราว

สำหรับโรคพีอาร์อาร์เอส หรือ Porcine reproductive and respiratory syndrome เป็นกลุ่มอาการของโรค ในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร ทําให้แม่สุกรแท้ง ลูกตายแรกคลอดสูง อัตราการผสมติดต่ำ ลูกสุกรแคระแกร็น โตช้า ติดโรคอื่นๆ แทรกซ้อนได้ง่าย จึงเป็นโรคที่สร้างความเสียหายอย่างมากให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

 สาเหตุของโรคพี อาร์ อาร์ เอส (PRRS) เกิดจากการติดเชื้อไวรัส PRRS virus ในตระกูล Arteriviridae เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส แบ่งได้เป็นสองสายพันธุ์คือ สายพันธุ์ยุโรป และสายพันธุ์อเมริกา ในประเทศไทยพบการติดเชื้อทั้งสองสายพันธุ์

 อาการของโรคพี อาร์ อาร์ เอส (PRRS) ในสุกร เชื้อไวรัสจะถูกขับออกจากร่างกายของสุกรป่วยทางอุจจาระ ปัสสาวะ ลมหายใจ และน้ำเชื้อ ซึ่งสามารถติดต่อหรือแพร่ไปยังสุกรตัวอื่นๆ ได้โดยการกินหรือการสัมผัสโดยตรง เช่น การดม การเลีย หรือการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่าน อากาศที่หายใจหรือผ่านทางวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในฟาร์มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส

อาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ การจัดการฟาร์ม และสุขภาพของสุกรในฝูง

กลุ่มสุกรแม่พันธุ์ มักจะมีอาการมีไข้เบื่ออาหาร ทําให้เกิดอาการแท้งโดยเฉพาะในระยะท้ายของการตั้ง ท้องหรือลูกตายแรกคลอดสูง อัตราการผสมติดต่ำ  กลุ่มสุกรพ่อพันธุ์ จะทำให้คุณภาพน้ำเชื้อลดลง อัตราการผสมติดต่ำ กลุ่มสุกรดูดนม สุกรอนุบาล และสุกรขุน มักจะก่อให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินหายใจ แคระแกร็น โต ช้า และทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ง่าย ความรุนแรงของโรคจะลดลงเมื่อสุกรอายุมากขึ้น สุกรที่มีอายุมากกว่า 1 เดือนจะแสดงอาการไม่เด่นชัดถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน