ศรีสะเกษ-“พระอาจารย์โชติ” เมตตามอบทุนการศึกษา-สนามเด็กเล่น-กำแพงโรงเรียนบ้านดอนคำ หนุนการศึกษาพัฒนาเด็กไทย


เมื่อเร็วๆนี้ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทย พาใจเป็นสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาสร้างศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมงานพัฒนาสังคม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ได้นำคณะศิษยานุศิษย์และผู้ใจบุญ ร่วมกันบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณกีฬา สนามเด็กเล่นและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนคำ ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยมี น.ส.ขวัญฤดี ผาริโน รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนคำ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้สิ่งของที่นำมามอบในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายศุภชัย ซื่อสัตย์ บริษัท บีเคทราเวล จ.ศรีสะเกษ ร้านทวีศักดิ์ออโต้ฟิล์ม อ.วังหิน ร้านภูนุภาเวดดิ้ง อ.ราษีไศล ร้านอานนท์ประดับยนต์ อ.ขุขันธ์ ร้านบะหมี่ร้อยล้านช่วยชาติ จ.ร้อยเอ็ด นพดลขนส่ง จ.ร้อยเอ็ด ขนมจีบชาลาเปาสูตรภัตตาคาร พร้อมด้วยสำนักงานสมหมายน้อยโปรโมชั่น ค่ายกะลาทองคำเร็คคอร์ด นำโดย สมหมายน้อย พรพิสัย ,ขจีพร เพชรบุตรดี และไชยา นารุ่งเรืองศิลป์ ในการนำสิ่งของประกอบด้วย ทราย จำนวน 1 คันรถพ่วง อิฐบล็อก จำนวน 1,000 ก้อน ปูน จำนวน 30 กระสอบ เพื่อก่อสร้างกำแพงโรงเรียน ยางรถยนต์ 60 เส้น เครื่องเล่นเด็ก มูลค่า 45,000 บาท และเงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยโรงทาน
ทั้งนี้โรงเรียนดังกล่าว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 21 คน ครูรวมรักษาการ ผอ. ทั้งหมด 3 คน ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาจำนวนมาก รวมถึงกำแพงโรงเรียน ที่บริเวณด้านหลังอาคารเรียนอยู่ติดกับลำน้ำชี ซึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวและลึก จึงถือเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียน อีกทั้งยังขาดแคลนสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ทางคณะศิษยานุศิษย์ จึงได้รวมตัวกันบริจาคสิ่งของและปัจจัยมามอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาด้านการศึกษาที่เท่าเทียมต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน